BAYBURT ÖLÇEĞİNDE ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2018-16
Number of pages: 1102-1112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu sağlıklı bir yaşam sürebilmek ve bazı hastalıklardan korunabilmek için tüketim tercihlerini besin değeri yüksek olan gıda ürünlerine yönelik gerçekleştirmektedir. Tüketim tercihlerini etkileyen arı ürünleri arasında akla ilk olarak bal gelmektedir. Türkiye; bal üretimi açısından dünya sıralamasında ikinci sırada yer almasına karşın, kişi başına tüketilen bal miktarı açısından beklentilerin çok altındadır. Son yıllarda tüketici tercihlerindeki değişmeler arı ürünlerinin, başta bal olmak üzere gıda ürünlerinden kozmetik ürünlere kadar kullanım alanını da genişletmiştir. Bu çalışmada, arı ürünleri tüketicilerinin genel özellikleri ve tüketim tercihleri Bayburt ölçeğinde ortaya konulmaktadır. Bu amaçla önemli bir üretim merkezi olan Bayburt ilinde 400 tüketici ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre tüketicilerin arı ürünleri satın alma sıklığı en fazla bala yönelik gerçekleşmekte, balla birlikte kısmen polen tüketilmektedir. Elde edilen bulgular, tüketicilerin bal satın alırken markaya önem verdiklerini, balın ambalajlanmasında ise cam kavanozu tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Bunların yanı sıra tüketicilerin arı ürünü satın alırken en fazla bildik/ tanıdık arıcılara ve arıcılar birliğine güven duydukları, arı ürünlerini satın alırken tercihlerini arıcılar birliği ya da arıcının kendisinden yana kullandıkları, internet üzerinden gerçekleştirilen satışlara ve TV reklamlarıyla gerçekleştirilen siparişlere tüketicilerin güvenlerinin olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu veriler arı ürünlerine yönelik tüketici bilinci oluştuğunun göstergesidir.

Keywords

Abstract

Human beings make their consumption choices for food products with high nutritional value in order to live a healthy life and to be protected from certain diseases. Among bee products that affect consumption preferences, honey is the first to come to mind. Turkey ranks second in the world in terms of honey production, but the amount of consumption per capita is far below expectations. In recent years, changes in consumer preferences have expanded the use of bee products, especially honey, from food products to cosmetic products. In this study, general characteristics and consumption preferences of bee products consumers are revealed in Bayburt scale. For this purpose, a face-to-face survey was conducted with 400 consumers in Bayburt province, which is an important production center. According to the study results, consumers' purchase frequency of bee products occurs mostly in honey, pollen is partly consumed with honey. The findings obtained indicate that while buying honey, the consumers attach importance to the brand and prefer glass jar in the packaging of honey. In addition, it is concluded that while buying bee product, the consumers mostly trust in familiar beekeepers and beekeepers association, they prefer beekeepers association or the beekeeper him/herself while buying bee products, and they do not trust in the sales performed on internet and the orders given by TV advertisements. This data indicates that consumer awareness about bee products has developed.

Keywords