DETERMINATION OF REASONS FOR CHANGES IN EATING BEHAVIOURS OF UNIVERSITY STUDENTS

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 971-978
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversiteye başladıktan sonra birinci sınıf üniversite öğrencilerinin yeme davranışlarındaki değişiklikleri ve nedenleri belirlemektir. Ankara'da okuyan 330 birinci sınıf lisans öğrencisinin üniversiteye başlamadan önceki ve sonraki yeme davranışları bir yeme davranışı ölçeği kullanarak belirlenmiştir. Yeme davranışlarının değiştirdiğini belirtenlerin %84,6'sı ailesinden uzakta yaşayan öğrencilerdir. Yeme davranışlarını değiştiren öğrencilerin çoğunun (%77,6) olumsuz bir değişim yaşadığı tespit edilmiştir. Öğrenciler olumsuz değişim yaşamının nedenlerinin genellikle “yemek yeme alışkanlıklarına uygun değil, yemek hazırlayan ve yemek için yeterli zamanı olmayan gıdalar” olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin ikamet yerlerinin ve bölümlerinin üniversiteye başladıktan sonraki yeme davranış puanlarını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür (p<0,05). Sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan ve aileleriyle kalan öğrencilerin üniversiteye başladıktan sonraki ortalama puanları artmıştır. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmak ve sürdürmek, toplumun geleceği olan üniversite öğrencileri için çok önemlidir. Bundan dolayı, üniversite öğrencilerinin yeme davranışlarını olumsuz yönde etkileyen faktörleri düzeltmek için müdahaleler yapılmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin sağlıklı beslenme davranışlarını geliştirmeyi amaçlayan beslenme eğitimi programları düzenlenmelidir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine changes and reasons for eating behaviors of first-year university students after starting university. Using an eating behavior scale, we asessed the eating behavior before and after commencing university of 330 first year undergraduates who study in Ankara. 84.6% of the students who stated that they had changed their eating behaviors who live away from their family. It has been determined that the majority of the students who change their eating behaviors (77.6%) were experiencing negative change. The students stated that the reasons for the negative change life are generally “not suitable foods for their eating behaviours, not being the one that prepares meals and not have enough time to eat”. It was seen that the scores of the eating behavior of students after started to university were affected significantly residence and department of students (p<0.05). Students who studied in health-related departments and stayed with their parents have increased their average scores after they started at the university. Gaining and maintaining healthy eating behaviours is very important for university students who are the future of society. Therefore, interventions should be made to correct the factors that affect the eating behaviors of university students in the negative way. In addition, nutrition education programs aimed at improving healthy eating behaviors of students should be organized.

Keywords