STK’LARIN GELİŞİMİ VE ÇOĞULCU DEMOKRASİDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 810-818
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 19. yüzyıldan başlamak üzere STK’ların gelişimi incelenmiş ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra siyasal alanda etkisini hissettiren STK’ların, 1970’lerden sonra çoğulcu demokrasilerde siyasal katılımın sağlanmasında aktör konuma gelişi anlatılmıştır. STK’ların siyasal alandaki etkinliği birçok siyaset bilimciyi bu konuda çalışmaya teşvik etmiş ancak bu durum STK’lara yönelik yapılan tanımlamaların artmasına yol açmış ve üzerinde mutabakata varılmasını güçleştirmiştir. Bu makalede 19. yüzyıldan başlamak üzere STK’ların yaşadığı değişim ve sivil toplum içerisinde yer alan kuruluşların, STK olarak nitelendirilmesini sağlayan tartışmalı özelliklerin yanı sıra STK’ların ortak özellikleri ve siyasal alanda yerine getirdiği fonksiyonların neler olduğu anlatılmış, diğer taraftan çoğulcu demokratik yapılar içerisinde STK’ların rolüne ve önemine değinilmiştir.

Keywords

Abstract

This study examined the development of NGOs starting from the 19th century and explained that NGOs becoming efficient in political sphere after World War II came out as an actor in the political involvement of pluralist democracies after the 1970s. The political activities of NGOs have encouraged many political scientists to work on this field; however, that led to diversity in the definition of NGOs and complicated to come to an agreement on the issue. In this article, it is explained that the changes the NGOs had and the controversial features that enable the organizations in civil society to be defined as NGOs as from the 19th century, as well as the common features and functions that the NGOs fulfill in political sphere and the role and importance of NGOs in pluralist democratic structures.

Keywords