ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ RENKLERİN PSİKOLOJİK ETKİSİ BAKIMINDAN İNCELEME

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 537-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En genel anlamıyla renk; herhangi bir kaynaktan gelen ışığın göz vasıtasıyla insanlarda meydana getirdiği duyum ve algılamanın niteliksel halidir. Geleneksel Türk Ebru Sanatı ise suya atılan renklerin kağıda aktarılma sanatıdır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin geleneksel Türk Ebru Sanatı uygulama örneklerini renklerin psikolojik etkisi bakımından incelemektir. Çalışma evrenini üniversite öğrencileri, örneklemini ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Makaleye kaynak oluşturan Ebru çalışmaları uygulama yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında 110 öğrenciye bir ay boyunca Ebru Sanatı uygulamaları yaptırılmıştır. Bulgulara göre öğrenciler daha çok mavi rengi baskın renk olarak Ebru çalışmalarında tercih etmişlerdir. İkinci sırada ise sarı renk gelmektedir. Ardından sırasıyla yeşil, kırmızı, turuncu ve mor renkler tercih ettikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Color in the most general sense; the qualitative state of sensation and perception that the light from any source brings to the human body through the eye. Traditional Turkish Ebru Sanatı is the art of transferring colors to the water. The aim of this study is to examine the traditional Turkish Ebru Art practices of university students in terms of the psychological effects of colors. The study consisted of university students and the sample was made up of students from Istanbul Esenyurt University Child Development Department. The Ebru studies that form the basis of the article were obtained by the application method. Within the scope of the study, 110 students in 2016 and 2017 have been practicing Ebru Sanatı for one month. According to the findings, the students prefer blue color as the dominant color in Ebru studies. The second row is yellow. Then they preferred green, red, orange and purple colors respectively.

Keywords