KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFLE KANADA, ENDONEZYA VE GÜNEY KORE OMBUDSMANLARI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 258-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ombudsman, kamusal organlar karşısında vatandaşların mağdur olduğu konularda şikayetlerini kabul eden ve bunları belirli bir prosedür çerçevesinde sonuca ulaştıran bir kurumdur. Ombudsman, hızlı, kararlı ve objektif bir biçimde kamu yönetimini dışarıdan denetleyen bir mekanizmadır. Bu bakımdan toplumsal ve siyasal alanda güven bağlarının kurulmasında ve devletin meşruiyet kanallarının güçlendirilmesinde önemli rolü vardır. Günümüzde dünyanın tüm kıtalarında ve farklı devletlerinde uygulama alanı bulan bu idari kurum, temelde demokrasinin ve insan haklarının güçlendirilmesi için çaba harcamaktadır. Bu çalışmada, belirli karşılaştırma kriterlerine bağlı olarak Kanada, Endonezya ve Güney Kore’de uygulanmakta olan kamusal ombudsmanlık kurumları karşılaştırılmaktadır. Ombudsmanlar karşılaştırılırken kurumların yapısal-kurumsal ve işlevsel yönleri (kuruluş/tarihsel gelişim, görev, atanma, şikayet kabulü, çalışma yöntemi, çalışmanın sonuçlandırması ve etkinlik/yaptırımı) üzerinde durulmaktadır. Bu bakımdan çalışmanın amacı, dünyanın farklı kıtalarından üç devletin/ülkenin ombudsmanlık kurumlarının karşılaştırılması ve aralarındaki farkların kriterler ile ortaya konmasına dayanmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile ülkelerin demokrasi düzeyleri, kamu yönetimi kalitesi ve ombudsman arasında bir ilişki kurulması da planlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The Ombudsman is an institution that accepts complaints about the victims of citizens against public organs and delivers them in a specific procedure. The Ombudsman is a mechanism that externally controls public administration in a fast, decisive and objective manner. In this respect, it plays an important role in the establishment of social and political intellectual trust and in the strengthening of the legitimacy channels of the state. Today, this administrative institution which finds application in different states and all the continents of the world is basically endeavoring to strengthen democracy and human rights. This study compares the public ombudsman institutions that are being implemented in Canada, Indonesia and South Korea depending on certain comparison criteria. When ombudsmen are compared, the structural-institutional and functional aspects (establishment/historical development, task, appointment, acceptance of complaint, working method, conclusion of the work and efficiency/sanction) of institutions are emphasized. The purpose of the study in this respect is to compare the differences between the ombudsman institutions and the criteria of the three countries of the different continents of the world with the criteria. It is also planned to establish a relationship between countries' democratic levels, public management quality and the ombudsman.

Keywords