Y KUŞAĞINDA MAKYAVELİZM VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 317-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etik kuralları görmezden gelerek hedefe giden yolda yapılan her işi doğru kabul eden ve 20. Yüzyıldan itibaren popülerliği giderek artan Makyavelist kişilik kavramı günümüzde etkisini arttırmaya devam etmektedir. Bu çalışmada Y Kuşağı (1980 ile 2000 arasında doğanlar) bireylerin Makyavelist kişilik eğilimleri incelenerek, bu eğilimlerin girişimci kişilik özelliklerini nasıl etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçların cinsiyet yönünden farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenerek, Makyavelizm kavramının Y kuşağı üzerinde etkisini görmek ve önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The Machiavelist personal concept which ignores the ethical rules and accepts every possible way to the target have increasing popularity from 20. century and still increasing it's effect today. In this study, we will examine the Machiavelist personal preferences the people from Y generation (those who born between 1980 and 2000) and check the effects of these preferences on their enterpreneur personalities. Also, we will make examination on gender differences have a difference in results. In this study we aim to find the effects of Machiavelism on Y generation and propose suggestions.

Keywords