TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 202-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriyeli mülteci akını, Suriye iç savaşının başladığı yıldan bu yana en çok Türkiye’yi etkilemiştir. Gelen göçmenlerin barınma, eğitim, sağlık, beslenme, iş bulma gibi pek çok sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunları çözmeden Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna uyum sağlamalarını beklemek mümkün değildir. Bu sorunların içinde en önemli ve acil olanı ise sağlık sorunlarıdır. Göçmenler savaş koşullarından geldikleri için beraberinde pek çok sağlık sorununu da getirmektedirler. Türkiye ise bu acil sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Bu sorunların çözümü için acil eylem planları hazırlamalıdır. Bu çalışma, Suriyelilerin başlıca sağlık sorunlarını ve aldıkları hizmetleri inceleyip mevcut durumu analiz etmektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerini düzenleyen başlıca yasal düzenlemeleri de ele almaktadır. Mevcut durumda Türkiye’nin zoru başararak önemli hizmetler sunduğu anlaşılmaktadır. Fakat gelen göçmenlerin sayıca fazla olması nedeniyle mevcut durum yetersiz kalmaktadır. Göçmenlerin en çok hangi hastalıklara yakalandığı belirlenmeli ve göçmenlere yönelik ayrı bir sağlık sistemi oluşturulmalıdır. Mevcut sistemden hizmet alan göçmenler vatandaşlar arasında rahatsızlık yaratmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar ile göçmenlerin sağlık kurumları içinde etkileşimleri en aza indirilmelidir.

Keywords

Abstract

The influx of Syrian refugees, Syria's civil war has affected the start of the year, the most since Turkey. Many problems have arisen for incoming immigrants such as accommodation, education, health, nutrition, employment. Without solving these problems, it is not possible to expect Syrian refugees to adapt to Turkish society. The most important and urgent of these problems are health problems. Because the immigrants come from the conditions of war, they bring many health problems together. Turkey must be prepared against these urgent health problems. They should prepare urgent action plans to solve these problems. This study examines the main health problems and services of the Syrians and analyzes the current situation. It also deals with legislative regulations regulating health services. Turkey succeeded in the difficult current situation is understood that provide important services. But the current situation is inadequate because of the large number of immigrants arriving. It is necessary to establish a separate health system for immigrants whose immigrants are most likely to be caught. Immigrants who receive services from the current system cause discomfort among citizens. For this reason, interactions among citizens and immigrants within health institutions should be minimized.

Keywords