HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2320-2326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hedonik ve Faydacı Alışveriş Değeri Üzerine Bir Araştırma başlıklı bu çalışma bir alışveriş merkezi kişiliği ve atmosferinin hedonik ve faydacı alışveriş değerine etkisini, bununla birlikte hedonik ve faydacı alışveriş değerinin müşteri memnuniyetine etkisi araştırmak için oluşturulmuştur. Araştırmada alışveriş merkezi kişiliği, alışveriş merkezi atmosferi, hedonik ve faydacı alışveriş değeri ve müşteri memnuniyeti olmak üzere beş ana ölçek kullanılmıştır. Anketler araştırmanın uygulandığı alışveriş merkezinde ve online olarak yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgular IBM SPSS 23.0 programında yapılan analizlere göre yorumlanmıştır. Anket sonuçlarına göre; Zorlu Center Alışveriş Merkezinin; sağlam, coşkun ve özgün kişiliğe sahip olması hedonik ve faydacı alışveriş değerini etkilemekte, Zorlu Center Alışveriş Merkezinin; atmosferik öğelerinden olan satın alma, yerleşim, iç değişken ve insana ilişkin değişkenler alışverişten elde edilen hedonik ve faydacı alışveriş değerini etkilemektedir. Son olarak Zorlu Center Alışveriş Merkezinden elde edilen hedonik ve faydacı alışveriş değeri müşteri memnuniyetini etkilemektedir.

Keywords

Abstract

This study, titled Research on Hedonicand Utilitarian Shopping Value, was designed to investigate the effect of a shopping center personality and atmosphere on the hedonic and utilitarian shopping value, as well as the effect of hedonic and utilitarian shopping value on customer satisfaction. Five main scales were used in the research; shopping center personality, shopping center atmosphere, hedonic and utilitarian shopping value and customer satisfaction. Surveys were conducted online at the shopping center where the survey was conducted. The findings of the questionnaire were interpreted according to the analyzes made in the IBM SPSS 23.0 program. According to the survey results; Zorlu Center Shopping Center; having a strong, enthusiastic and original personality influences the hedonic and utilitarian shopping value of Zorlu Center Shopping Center; variables of purchase, settlement, internalvariable, andhuman, which are atmospheric items, affect the value of hedonic and utilitarian shopping obtained from shopping. Finally, the value of hedonic and utilitarian shopping obtained from Zorlu Center Shopping Center is affecting to customersatisfaction.

Keywords