SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ SÜRECİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2269-2276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllardan itibaren günümüze kadar kamusal hizmetlerin niteliği ile etkililiği uzunca bir süre tartışılmıştır. Özellikle hizmetleri yürüten idarelerin değerlendirildiği bu süreçte küresel ölçekte kabul edilip önerilen yerelleşme fikri, hizmetlerin iyileştirilmesinin iyi bir çözüm olacağı ifade edilmiştir. Böylece birçok ülke, hizmet alanlarında merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru yetki ve görev devri gerçekleştirmiştir. Gelişmelerden etkilenerek Türkiye’de de yerelleşme fikri sosyal hizmet alanında da varlığını göstermiştir.  Bu süreçte yaptığı farklı reformlarla belediyeleri sosyal hizmet alanında ileri taşıyan Türkiye, 2010 yılından itibaren çıkarttığı yasalarla birlikte sosyal alandaki kimi hizmetleri yerel yönetimler devralmıştır. Böylece sosyal hizmet alanında yerel yönetim birimleri özellikle de belediyeler zamanla daha önemli ve fonksiyonel bir kurum haline dönüşmüştür. Bu durum en son çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte getirilen yeni belediye modeliyle daha da güçlenen belediyeler hem mevzuat hem de görev ve sorumluluk alanında önemli bir aktör konumunda olmuştur. Yasal düzenlemelerle oluşturulan yeni BŞB yönetim modelinde belediyelerin sosyal nitelikli hizmetlerde görev ve sorumlulukları yanında mevcut kapasite ile muhtemel sorunların belirlenmesi, gelecekte atılacak yeni adımlar için hayati derecede önemli olacaktır. Bu nedenle çalışmada sosyal hizmetleri yöneten yerel idareciler ile bunları uygulayanların gözünden BŞB’nin bu alandaki görev ve kapasiteleri ile mevcut durumları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Since the 1980s, the qualification and efficiency of public services has been debated. During these years when institutions carrying out services have been assessed, as a globally accepted idea, decentralization has been also stated to be a good solution for the improvement of these services. Hence, in public services of many countries, a mandate shift from central administration to local one has been observed. As a result of these changes, the idea of decentralization has been accepted for social services in Turkey. Following newly adopted laws since 2010 and various reforms to carry municipalities one step further in social services, some social services have been taken over by local administrations in Turkey. Therefore, some local administrations, especially municipalities, have been more vital and functional institutions social services. Soon after the final adoption of the law numbered 6360, metropolitan municipalities have been more powerful and have played an active role in the areas of legislation, and duties and responsibilities. In this innovative metropolitan municipality administration, not only duties and responsibilities of municipalities for qualified social services, but also the determination of potential problems will definitely affect the steps to be taken in the future. Thus, in the study, the current situation and capacity of metropolitan municipalities in social services is discussed from the point of view of administrators responsible for social services and practitioners of these services.

Keywords