BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIMIN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (GÜMÜŞHANE İLİ ÜZERİNE BİR ÖRNEKLEME)

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2029-2040
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireysel emeklilik, kamu görevlilerinin çalıştıkları dönemdeki yaşam standartlarını emeklilik döneminde de devam ettirebilmesi için bugünden itibaren düzenli birikim aracı, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ya da yatırım aracı olarak görülmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım kamu sektörü ve özel sektör açısından çalışan personel sayısına göre sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Otomatik katılımın ilk aşamasında kamu çalışanları (genel ve özel bütçeli idareler) ile bin ve üzerinde çalışana sahip özel sektör çalışanları sisteme dahil edilmiştir. Bu sistem kamu ve özelde çalışan 14 milyon insanı içine alacak şekilde genişletilmeye çalışılmaktadır.

Bu çalışmada bireysel emeklilik sisteminde zorunlu katılım kamu sektörü ve özel sektör çalışanları tarafından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Gümüşhane ilinde çalışan 504 adet personele yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bireysel emeklilik sisteminin çalışanları oyalamaktan ya da zaman kaybettirmekten öteye götürmediği sonucuna varılmıştır. Yine çalışanların birçoğunun bu sistem hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda ortaya konulan sistem çalışanların karını ve yaşam standartlarını arttırmaya yönelik gibi görünse de gerçekte devletin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamaktadır.

Keywords

Abstract

Private pensions are seen as a regular saving tool, a means of saving or investing backed up by government contributions so that public officials may continue their standards of living when they retire. Automatic enrollment in the private pension system has been subject to classification with respect to the number of personnel working in terms of public and private sectors. At the first stage of automatic enrolment, public employees (general and private budgeted administrations) and employees of private sector with a thousand and over employees were included in the system. This system is being expanded to include 14 million people working in public and in private sector.

In this study, compulsory enrolment in the private pension system has been evaluated economically in terms of public and private sector employees. To this end, a survey was conducted to 504 personnel working in the city of Gümüşhane. The results of the research have shown that most of the employees think that private pension system is time-wasting. Similarly, it has been found out that most of the employees do not have sufficient information on the system. In this context, even though the system seems to be aimed at increasing employee profits and living standards, it actually meets the government's short-term cash needs.

Keywords