KLASİK’TEN MODERN’E ARAP EDEBİYATINDA DEĞİŞMEYEN TEMA: FANİ DÜNYA

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 1796-1804
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’nın fani ve insanın de içinde geçici bir misafir olduğu vurgusunu defalarca yineleyen Kur’an âyetleri ve Hadisler, Arap edebiyatında “fani dünya” temalı manzum ve mensur eserlerin yazılmasında etkili olmuştur. Klasik Arap şiirinde Abbasîler döneminden itibaren devam edegelen konulardan biri olan “fani dünya” ve “zühd” modern Arap edebiyatında da yerini almıştır. Klasik Arap şiirinde fani dünya ve zühd konulu şiir söyleyen şairlerin edebiyat yapmaktan çok “irşat” maksatlı hareket ettikleri ve öncelikli olarak “söz sanatları” konusunda yüzeysel düşünen halk kitlelerini hedef aldıkları görülmektedir. Modern Arap şiirinde ise romantizmin etkisiyle bir tür “fanilik ve zühd” işlenmiş olsa da amaç ve ele alınış bakımından bazı farklılıklar ortaya çıktığı görülmüştür. Bu makale Arap edebiyatının klasik ve modern dönemde “fani dünya” ve “zühd” olgusuna vurgu yapan önemli şairlerden Ebu’l-Atahiye ve Ebu’l-Kasım eş-Şâbbi’nin şiirlerinde benzerlik ve farklılık gösteren noktaları ele alarak karşılaştırma yapacaktır.

Keywords

Abstract

The Qur'anic verses and Hadiths, which repeatedly emphasize that the world is a mortal and a temporary and the human being is a guest in that, has been affected in the writing of verse and dense works with the theme of "mortal world" in Arabic literature. In the classical Arabic poetry, the "mortal world" and "ascetizm" are ones of the controversial subjects from the Abbasids period, also took place in modern Arabic literature. In classical Arabic poetry, it has seen that poets who speak poetry on ascetizm were aiming at the people who think superficially about the "rhetoric" they primarily act on "quidance" rather than making literature. In modern Arabic poetry, though a kind of "mortality and ascetizm" was studied by the effect of romantism, some differences appeared in terms of purpose and treatment. This article will compare the poetry of Ebu'l-Atahiye and Ebu'l-Kasım al-Shabbi, which are important poets who emphasize on "mortal world" and "ascetizm" in the classical and modern period, by examining similarities and differencies in their poems.

Keywords