ANALYZING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ THEORITICAL BACKGROUND OF TEACHING READING

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1494-1498
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma becerisi insan hayatında olması gereken önemli bir beceridir. Akademik başarı ile birlikte, bireyin kişisel gelişimi ve ekonomik bağımsızlığını kazanması açısından gereklidir. Araştırmacılar kazanılan okuma becerisinin, ilkokul yıllarında edinilen en değerli eğitsel çıktı olduğunu belirtmişlerdir. Okuma öğretim sürecinde özellikle ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenlerine büyük bir görev düşer. Çünkü bu sınıflarda eğitimin amacı okumayı öğretmek ve geliştirmek iken, ileriki yıllarda öğrenmek için okumaya başlanır. Tüm eğitsel etkinliklerde olduğu gibi, ilkokul öğretmenlerinin okumaya yönelik teorik alt yapısı, onların okuma etkinliklerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin okuma öğretimine yönelik alt yapısının analiz edilmesidir. Bu amaçla Aksaray İli merkez ilçesinde yer alan elli öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak İlkokul Okuma Öğretimi Anketi uygulanmıştır. Sonuçlar ilkokul öğretmenlerinin okuma öğretimine yönelik ilgili olabilecek bütün konularda olumlu bir düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Bu olumlu görüş çocuğun yeni kelimeleri okumadan önce bu kelimelerin çocuğa gösterilmesi konusunda daha düşük iken, bilinmeyen bir kelime ile karşılaşıldığında çocuğa önce ipuçlarının verilmesi konusunda daha yüksektir.

Keywords

Abstract

Reading is the vital prerequisite for school achievement and for eventual personal and economic success. It is necessary to acquire strong literacy skills to live a productive life. Reading does not constitute a skill that occurs naturally in an individual. Teachers teaching at all levels of the school system know that reading is important. . In recent years, research concerning the relationship between teachers’ beliefs and instructional practices is drawing increased attention. The purpose of this study was to examine the primary school teachers’ beliefs reflecting their theoretical background regarding to teaching reading. Data were collected using Primary School Teaching Reading Survey. Fifty primary school teacher involved in the study. Results indicate that primary school teachers have a positive background for all items of the teaching reading. Among these items, teachers reported the less positive belief for introducing new words before the children meets with them and the most positive belief was the giving clues to the children when they meet with the unfamiliar words.

Keywords