IATA ÜYESİ SEYAHAT ACENTALARININ İNTERNET SİTELERİNDE KULLANDIKLARI ALTERNATİF TURİZM UNSURLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ANKARA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1338-1346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seyahat acentaları hem biletleme işlemlerini gerçekleştirmek hem de enformasyon gibi birçok hizmeti sunan turizm işletmeleri olarak, turizmde çeşitlendirmenin ve kaynakların optimal kullanımını temel alan alternatif turizmi geliştirebilecek aracı kuruluşlardan birisidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Ankara’da yer alan IATA üyesi seyahat acentalarının internet sitelerinde kullanılan alternatif turizm unsurlarının analizini yapmaktır. Elde edilen verilere göre Ankara’da yer alan birçok seyahat acentasının internet sitesinin bulunmadığı gözlenmiştir. Bazı acentalarda da eski tarihli, içeriği veya bilgilendirmesi bulunmayan geçersiz tur örnekleri yer almasından dolayı seyahat acentalarının internet sitelerine yeterli özeni göstermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra yurt içi turlarda günübirlik turlar ve Karadeniz turlarının tercih edildiği, yurt dışı turlarda ise ağırlıklı olarak Avrupa gezilerinin ve turlarının bulunduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Travel agencies are one of the intermediary institutions that can develop alternative tourism based on the optimal use of diversification and resources in tourism as tourism enterprises that perform both ticketing operations and provide many services such as information. In this context, the purpose of the research is to analyze the alternative tourism elements used in internet sites of IATA member travel agencies in Ankara. According to the data obtained, it is observed that many travel agencies in Ankara have no websites. Some travel agencies' websites have tour samples that are outdated and do not have any information or content. Therefore, it was inferred that the travel agencies do not show enough care to their internet sites. In addition to this, it can be said that one-day tours and Black Sea tours are preferred in domestic tours, and European trips and tours are preferred mainly in foreign tours.

Keywords