TÜRKİYE’DE EKONOMİK SEÇKİNLER

Author:

Year-Number: 2017-8
Number of pages: 488-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1789 Fransız İhtilali’nin ardından tüm dünyada milliyetçi akımlar ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra genel olarak ekonomide devlet kontrolü ön planda olmuştur. Ancak küreselleşme olgusuyla birlikte ekonomi üzerindeki devlet kontrolü azalmaya başlamıştır. Türkiye’de devletin ekonomi üzerinde kontrolü azalmakla birlikte, ortaya çıkan ekonomik seçkin sınıf tamamıyla serbest piyasa tarafından şekillenmemiştir. Bu yeni sınıfın daha ziyade devlet eliyle ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada Türkiye’de seçkin sınıfın ortaya çıkışı tarihsel süreç incelenerek ele alınacaktır. Çalışmada Türkiye’de ekonomik seçkin sınıfın ortaya çıkışı ve dünyadaki örneklerinden farklılaşmasının temel nedenleri ele alınarak açıklanacak ve farklılaşmalar ortaya konacaktır. Çalışmada yöntem olarak tarihsel süreçten örneklemeler alınmış ve Türkiye’de ekonomik seçkin sınıfın devlet eliyle ortaya çıkarılması açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

After the 1789 Revolution, nationalist movements emerged all over the world. After this date, in general, the state control of the economy has been pre-regulated. But with globalization, state control over the economy has begun to diminish. In Turkey, with the government's control over the economy declining, the emerging economic elite has not been shaped entirely by the free market. This new class appears to have emerged with the help of the state. This study will try to explain the basic reasons for the emergence of the economic elite class in Turkey and its differentiation from the examples in the world.

Keywords