LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ENTEGRASYON ODAKLI YAKLAŞIM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017-6
Language : null
Konu :
Number of pages: 149-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Global ticaretin kazandığı ivmeyle birlikte, ürün ve hizmetlerin üretim öncesinden tüketim sonrasına kadarki süreçte lojistik ve tedarik zincirinin yönetilmesine verilen önem de artmaya başlamıştır. İşletme literatüründe yaklaşık 50 yıldır yer bulan lojistik ve tedarik zinciri kavramları, jeopolitik konumundan ötürü önemli bir lojistik üs olan ülkemizde de son yıllarda popüler araştırma konularını oluşturmaktadır. Lojistik faaliyetlerde ve tedarik zincirinde bugüne değin çeşitli aşamalardan yahut çeşitli taraflardan söz edilmiştir. Ancak yeni iş yapma biçimleri, modern işletmelerde lojistik ve tedarik zincirinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, lojistik faaliyetler ve tedarik zincirinin yapısı bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak süreçlerin ve paydaşların birbiriyle olan etkileşimi irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

By the development of global trade, importance of the management of logistics and supply chain during the process from preproduction has also increased. Logistics and supply chain concepts, which are in business literature for nearly 50 years, are also popular in our country which is an important logistics center because of its geopolitical situation. Till now, some layers or some stakeholders have been considered in logistics and supply chain. However, new business styles necessitate logistics and supply chain to be considered with an integrated concept. In this study, logistics and supply chain structure is studied with their integrated side and the interactions between the processes and stakeholders are examined.

Keywords


 • Bowersox, D. J., Closs, D. J. ve Cooper, M. B. (2002). Supply Chain Logistics Management.

 • Bowersox, D. J., Closs, D. J. ve Cooper, M. B. (2002). Supply Chain Logistics Management. McGraw-Hill

 • Chauhan, R. (2015). Military Supply Chain Management and People’s Liberation Army Logistics, Vij Books, Hindistan

 • Christopher, M. (2011). Logistics & Supply Chain Management, Fourth Edition, Pearson

 • Fugate, B.S., Mentzer, J.T. ve Stank, T.P. (2010). Logistics Performance: Efficiency, Effectiveness and Differentiation, Journal of Business Logistics, 31(1), 43-63

 • Gürdal, S. (2006) Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları

 • Mc Ginnis, Michael A. (1992). Military Logistics: Insights for Business Logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 22(2), 22-32

 • Mcginnis, M. A., Spillan, J. E., Carolina, N., Virzi, N. ve Land, U. R. (2012). An empirical studycomparing Guatemalan and United States logistics strategies, 23(1), 77–95. doi:10.1108/09574091211226939

 • Nilsson, F. (2006). Logistics management in practice – towards theories of complex logistics. TheInternational Journal of Logistics Management, 17(1), 38–54. doi:10.1108/09574090610663428

 • Ralston, P. M., Grawe, S. J. ve Daugherty, P. J. (2013). Logistics salience impact on logistics capabilities and performance. doi:10.1108/IJLM-10-2012-0113

 • Tong, J. ve Lfa, T. (2011). Managing Logistics Higher Education Using Logical Framework Analysis, International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(4), 309-314

 • Töyli, J., Häkkinen, L., Ojala, L. ve Naula, T. (2008). Logistics and financial performance: Ananalysis of 424 Finnish small and medium-sized enterprises. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(1), 57–80. doi:10.1108/09600030810857210

 • Vural, D., Gençer, C. ve Karadoğan, D. (2014). Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi, Savunma Bilimleri Dergisi, 13/2

                                                                                                    
 • Article Statistics