Duygusal Zeka Algılamalarının Yabancılaşma Üzerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Düşünce ve duygulara bağlı olarak ortaya çıkan insan davranışlarının anlaşılması ve yorumlanması en zor unsurlar arasında yer alır. Atomu parçalamak dahi bilimsel faaliyetlerle mümkün olmasına rağmen, insani unsurların açıklanmasında bilim bile bazı hallerde yetersiz kalmaktadır. Bizler mekan ve zaman göre değişen kendi duygu ve düşüncelerimizi bile açıklamakta zorlanırken, işletme çatısı altında bir araya gelen tüm çalışanların davranışlarını analiz etmek kolay değildir. Ancak bazı veriler ışığında yorum yapmaktan öteye gidilememektedir. Bu araştırmanın amacı duygusal zeka algılarının, yabancılaşma algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Türkiye’de belediye çalışanlarını kapsayan ve 396 kişiye uygulanan anket verileri SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, duygusal zeka ve yabancılaşma algısı arasında pozitif yönlü orta kuvvette ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal zekaya yönelik algılamaların, yabancılaşmaya yönelik algılamalar üzerinde %42 oranında açıklayıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Understanding of human behavior and interpretation that exist with depends on thoughts and feelings amongs the most difficult elements. Despite split the atom is possible with scientific activities, in the the explanation of human factors even science is insufficient in some state. Ourselves have difficulty to explain even our thoughts and feelings, analyzing the behavior of all employees who come together under the roof of business is not easy. But not gone above making comment in light of some datas. The aim of this research is investigate whether emotional intelligence perception is effective in alienation perception or not. Survey datas that includes municipal employees in Turkey and applied to 396 people, analyzed with SPSS program. According to the findings it has been identified there is a medium strength positive relation between emotional intelligence and sense of alienation. Moreover, perceptions of emotional intelligence were found to be 42% of the explanatory effect on alienation perceptions.

Keywords