Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı
Assoc. Prof. Dr. Ekaterina YAGAFOVA

İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenH. Mustafa PAKSOY ; B. Dilek ÖZBEZEK & Meryem GÜL  
Kişilik Özellikleri ve Davranışsal Finans: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma ss. 3861-3878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1628
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hadi SAĞLAM  
Sosyal Hukuk Alanındaki Problemlerin Çözümünde Taklidin Yeri ss. 3879-3888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1623
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emrah YILDIRIMCAKAR  
BRI And An Outlook Of Turkey-China Relations ss. 3889-3901
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1624
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İpek ALTUĞ TURAN  
A Research On Historical Urban Environments İn The Scope Of The Balance Between Protection And Use: Izmir (Turkey) ss. 3902-3913
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1625
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Filiz TUFAN EMİNİ & Çağlar Eren AYAZ  
Stratejik Dokümanlarda Engelli Görünürlüğü: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği ss. 3914-3923
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1627
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Orhan ÇİNAR  
Moğol Dünyasında Türkistan'ın Güçlü Kadınları: Töregene Hatun ve Organa Hatun ss. 3924-3927
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1632
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüseyin ÜZÜM & Fikret ALINCAK  
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi ss. 3928-3936
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1636
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İsa ÇELİK & Ömer NECÂTÎ  
Abdurrahman Halis Kerkuki Divanında Bulunan Farsça Muhammesler ss. 3937-3955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1637
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selim YEŞİLTAŞ  
İran Nükleer Krizi ve Müzakereleri ss. 3956-3970
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1638
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kevser CENKCİ  
Ümit Ünal Sinemasında Ataerkil Söylemin Eleştirisi ss. 3971-3982
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1640
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Çağrı İLK & Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU  
Beşiktaş İle Avrupa Kulüplerinin Yönetimsel Olarak Karşılaştırılması ss. 3983-3992
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1641
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Feyza CAN YILMAZ  
Yetenek Yönetiminde Performans Yönetim Sisteminin Önemi ss. 3993-4003
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1659
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN  
Institutional Capacity and Foreign Direct Investments: Evidence from D-5 Countries ss. 4004-4009
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1646
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Rabia YILMAZ  
The Effect of Psychological Contract on Organizational Justice Perception: A Case of Hospital Employees ss. 4010-4017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1654
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Beyza ERER  
Paternalistik Liderlik İle Prososyal Hizmet Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma ss. 4018-4028
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1643
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İlhami ORUÇOĞLU  
Hz. Peygamber’in Aşırı Yüceltildiğine Dair İddiaların Analizi ss. 4029-4036
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1644
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muharrem ÇETİN & Süleyman ŞAHAN  
Teknokrasi Teorisi Bağlamında Politikada Uzmanlaşma ve Demokrasi ss. 4037-4048
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1650
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa ALTINTAŞ & Musa ÖZATA  
Eğitim ve Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizliğin Araştırılması: Kırşehir İli Örneği ss. 4049-4056
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1651
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Melda ÖZDEMİR & Desen KARATEKİN  
Aydın İli Karacasu İlçesinde Deri Üretimi ss. 4057-4075
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1653
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mahmut Nevfel ELGÜN & Nihat Onur ASIKOGLU  
Otomotiv Sektöründe Rekabet Üstünlüğü Elde Etmede Araştırma Geliştirme Yönetiminin Etkileri ss. 4076-4082
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1658
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdurrahman Yağmur TOPRAKLI  
Sakarya Bölge Adliye Hizmet Binası Mimari Tasarımı ss. 4083-4099
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1648
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Şevket YILDIZ  
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Etnik Kompozisyonu ss. 4100-4107
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1633
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Tuğba ANDAÇ GÜZEL & Hasan EFE  
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’ne Ait Bir İç Mekan Ve Mobilya Analizi Örnegi: Yeşil Salon ss. 4108-4116
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1660
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Esma KABAALİOĞLU & Engin EKER  
Özgül Öğrenme Güçlüğü Görülen Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları İle Annelerinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ss. 4117-4133
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1655
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Burcu GÖKÇE  
1960-1980 Arası Türkiye'deki Siyasi Partilerin Kimlik Sorunları ss. 4134-4146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1671
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri