Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEbru ONURLUBAŞ & Dursun YENER  
CITY BRAND CONCEPT AND BRAND CITY PERCEPTION OF EDIRNE RESIDENTS ss. 1-7
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1073
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Shwana Qadir PEROT & Bülent C. TANRITANIR  
MAN AND NATURE IN MELISSA HARRISON’S CLAY AND JANE SMILEY’S A THOUSAND ACRES ss. 8-12
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.852
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hatice GÜLÜCÜ & Soner TASLAK  
MESLEK SEÇİMİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss. 13-26
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1148
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Müge Hayriye GÜVENÇ AKÇAOĞLU  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASA VE ANAYASAL MEŞRUİYET ss. 27-48
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1150
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Evren ATIŞ & Şaban ÇELİKOĞLU  
SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL YÖNLERİYLE FİLYOS VADİ PROJESİ ss. 49-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1188
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ayşe ERKMEN  
2007 GENEL SEÇİMİNDE SİYASİ PARTİLERİN TURİZM VAATLERİ VE SEÇİM SONRASI TURİZM ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER ss. 69-74
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1152
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nürdan ARSLAN  
SANAT SEMPOZYUMLARININ VE ÇALIŞTAYLARIN (WORKSHOP) SERAMİK SANAT EĞİTİMİNE KATKISI ss. 75-88
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1193
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Amina Şiljak JESENKOVİÇ  
DEYİM HAZİNESİYLE BİR KAHRAMAN YARATMAK: SOKAKTAKİ ADAM ss. 89-94
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1197
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Şeref ATEŞ & Burak ÖZSÖZ  
ÖRTÜK BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK İMANIN SÖZCELEM KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 95-98
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1186
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Farhad ORUJOV & İbrahim Taha DURSUN  
AZERBAYCAN’DA BEDEN DİLİNİN İŞE ALIM KARARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss. 99-114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1185
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Alper ATEŞ ; Aslı UĞUR AYDIN & Mehmet ŞAHİN  
ALMAN TURİSTLERİN TÜRKİYE’Yİ ALGILAMALARI VE TEKRAR ZİYARET NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ ss. 115-129
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1179
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Dolunay ŞENOL & Seda TAŞ  
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ İLE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ ss. 130-145
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1190
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zekavet KABASAKAL & Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ  
GENÇLERDE ŞİDDET ALGISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ss. 146-151
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1191
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
EKONOMİK GELİŞMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ VE TURİZME ETKİLERİ ss. 152-166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1195
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Saida DARIYEVA  
BATI PAMİR İSMÂİLÎLERİNİN CENAZE VE DEFİN MERASİMLERİNE İLİŞKİN GELENEKLERİ ss. 167-174
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1192
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nezir MAVİŞ  
İMÂMET DOKTRİNİ ss. 175-203
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1212
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdürrauf AYDIN  
ŞEYH SA'DÎ ŞİRAZI’NIN GÜLISTAN'INDA İKTİSADI ÖGELER ss. 204-208
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1200
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ (KTFD)’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR KIBRIS KONUSUNDA TÜRKLERLE RUMLAR ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER VE TARAFLARIN GÖRÜŞMELERDEN BEKLENTİLERİ ss. 209-227
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1199
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Aytül KAPLAN  
ANTİ TOROSLAR ÜZERİNDE YUKARI CEYHAN HAVZASINDA STRATEJİK BİR KENT KALINTISI: HAÇAĞAÇ MEVKİİ OLUCAK ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ (ANDIRIN) ss. 228-234
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1203
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zeynep ÖZKAN  
ULUS - DEVLETİN KRİZİ: DEĞİŞEN YURTTAŞLIK ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss. 235-246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1206
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abubekir Sıddık YÜCEL  
IV. MEHMED DÖNEMİ İSYANLARINA GENEL BİR BAKIŞ ss. 247-271
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1208
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Naile AKINCI & Cemile ÇELEBİ  
CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE ETİK İLKELER ss. 272-277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1225
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Davut HOTAMAN  
ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ AÇISINDAN BİÇİMLENDİRME VE YETİŞİTRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ ss. 278-286
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1213
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Dilshoda MUBARAKOVA  
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE EŞANLAMLI KELİMELERİN OLUMLU- OLUMSUZ KARŞITLIĞI ss. 287-289
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1214
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdürrauf AYDIN  
MARDİN İLİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SORUN VE FIRSATLAR ss. 290-296
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1201
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Seher UÇKUN  
İŞTEN ÇIKARILANA KARİYER DESTEĞİ: OUTPLACEMENT ss. 297-300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1202
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ersin SARAÇ & Gonca Hülya YAYAN  
EFSANELER VE MİTLERİN AHMET GÜNEŞTEKİN'İN ESERLERİNE YANSIMALARI ss. 301-311
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1204
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kadir Caner DOĞAN  
MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME: KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM KURAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN PARADİGMASI ss. 312-317
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1207
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elif DOĞAN & Mehmet Kaan DEMİR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PERSPEKTİFLERİ ss. 318-330
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1210
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Huri Deniz KARCI  
TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÇERÇEVESİNDE POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss. 331-341
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1222
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :0 539 673 66 66 Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri