Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCebrail TELEK  
Covid-19 Salgınının Türkiye Turizm Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri ss. 2757-2765
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2449
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nilay Akgün AKAN  
Dijital Dönüşümün İletişim Alanındaki Araştırmalara Yansıması: Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz ss. 2766-2777
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2413
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hatice YALÇIN & Şerife KAYA  
Covit 19 Pandemi Sürecinde Doğum Yapan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi ss. 2778-2786
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2422
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nurgül ERDAL & Filiz SİVASLIOĞLU  
Etik Liderlik ve Çalışan Performans İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Yapılan Uygulama ss. 2787-2801
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2414
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Adnan ALGÜL & Eyyüp YILDIZ  
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1638-1639 Tarihli Harput Şer'iyye Sicili Örneği ss. 2802-2814
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2454
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Canan DEMİR YILDIZ  
İyi Okul-Kötü Okul: Etkili Okul Açısından Ücretli Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi ss. 2815-2827
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2450
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fikret YAZICI & Nadide Büşra KAYNAK  
Sosyal Medya Uygulamaları ve Çocuk Odaklı Reklamlar: Youtube Üzerine Bir İnceleme ss. 2828-2843
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2455
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zarife Gökçen KARADEM & Mevlüde YAKIT ONGUN  
Türkiye’de Düşünme Becerileri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Betimsel Analizi (2001-2019) ss. 2844-2857
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2337
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Naim KARAGÖZ & Hakan KARATEPE  
Duygusal Emeğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma ss. 2858-2870
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2480
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Birol ERKAN & Elif Tuğçe BOZDUMAN  
Analysis Of Turkey's Foreign Trade Of Medical And Pharmaceutical Products In The Perspective Of Specialization And Competition ss. 2871-2878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2453
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selahattin AVŞAROĞLU & Ömer Faruk AKBULUT  
Sağlıklı Aile Yapısı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı ss. 2879-2902
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2456
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ali Rıza SAVAŞ  
Türkiye-Ermenistan İlişkileri Ekseninde Zürih Protokolleri ss. 2903-2915
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2478
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Volkan GÜRGEN  
Anatomy Of Economic Crises: A Historical Perspective ss. 2916-2924
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2468
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nilay USANMAZ & Nilay USANMAZ  
Waldorf Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arası Çocukların Çizdikleri Doğa Resimlerindeki Renklerin İncelenmesi ss. 2925-2934
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2487
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Umut Can ÖZTÜRK  
İşe Alımda İdeal Uygulamaya Karşı: Davranışsal Boyutta Ege Bölgesi İk Uzmanlarının İşe Alım Terndleri ss. 2935-2947
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2451
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Oğuzhan AYTAR  
Kriz Yönetimi Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Covid-19 Pandemisine Yönelik İletişim Stratejisi ss. 2948-2955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2460
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Erol KOÇOĞLU ; Özlem ULU KALIN; Danyal TEKDAL & Veysel YİĞEN  
Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’deki Eğitime Bakış ss. 2956-2966
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2448
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Sadık ATICI ; Özlem OVAYOLU & Nimet OVAYOLU  
Does The Hand-Held Fan Applied For The Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Affect Respiratory Function Tests, Dyspnoea, And Fatigue? ss. 2967-2973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2405
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Haydar PEKDOĞAN  
Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim Kavramlarının Yeni Kamu Yönetimi Anlamında Değerlendirilmesi: Kavramsal Bir Çalışma ss. 2974-2981
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2447
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Serdar SENCER & Füsun ACAR  
Nepotizmin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Kayseri’de Bir Araştırma ss. 2982-2996
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2486
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Binali Selman EREN & Sevinç GÜLER ÖZÇALIK  
Sürdürülebilir Yatırım ve Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri: Bir Değerlendirme ss. 2997-3007
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2415
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elvin SÜLEYMANOV  
Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ve Seçme Hakkının Kullanılmasıyla Kaybedilmesi Halleri ss. 3008-3018
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri