Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelda ASLAN & Arzu ŞENER  
Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction ss. 5365-5371
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1631
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Canan KEMİKSİZ & Sevilay YILDIZ  
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Senaryo Temelli Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi ss. 5372-5388
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1776
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ergün DEMİREL  
World Economy, Seaborne Trade And Posture Of Marıtıme Sector In The Next Decade ss. 5389-5407
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1783
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Derya DEMİR ERCAN & Hüseyin SELİMLER  
Yeni Kiralama Standardı TFRS 16'nın Finansal Tablolara Etkisi ss. 5408-5417
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1786
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI  
The Relationship Between The Bench Press Maximals And Shot Put Throws Of Selected Female Athletes Competing In The Turkish Athletics Super League ss. 5418-5422
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1784
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Altan DOĞAN ; Serdar BOZKURT & Ayşegül KARAEMİNOĞULLARI  
İş Kazalarının Dolaylı Maliyeti: Kaza Deneyiminin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Açısından İncelenmesi ss. 5423-5434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1785
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Celal Fatih TÜRE & Nijat AGHAAZİZOV  
Sovyet Dönemi Öncesi Azerbaycan'da Siyasal Yapı ss. 5435-5450
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1787
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mahmut GURBET  
Hadiste Sağlam Nüsha Oluşturma Çalışmaları ss. 5451-5470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1788
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa ÇİNAR  
Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hukuki Durumu ve Tanzimat Sonrası Düzenlemeler ss. 5471-5484
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1789
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gonca YAYAN & Cihan İNAÇ  
Sabancı Müzesinde Açılan “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” Sergisi ve Düşündürdükleri ss. 5485-5505
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1792
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Safiye AKGÜNEŞ & Şahide Güliz KOLBURAN  
14-18 Yaş Arası Ergenlerin Psikososyal Gelişim Dönemleri Kazanımları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi ss. 5506-5517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1793
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Onur BALCI  
The Effect Of The Responsibility To Protect On Sovereignty ss. 5518-5531
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1794
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elvan ÖZTÜRK  
İnovasyonun Türkiye Muhasebe Standartlarındaki Yeri ss. 5532-5541
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1797
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mualla MURAT & Şeyma DOĞAN & Rumman Emine ÖNER  
“Afacanlar Sınıfı” Animasyon Filmi ve Kök Değerler ss. 5542-5563
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1798
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüseyin DOĞAN  
Ebü’l-Berekât En-Nesefî’nin İmân ve Tevekkül Konusunda Kerrâmiyye’yi Tenkitleri (Eleştirel Bir Çözümleme) ss. 5564-5578
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1800
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İdris SÖYLEMEZ  
Kur’ân Sûrelerinin İsmini İhtiva Eden Manzûm Bir Örnek: 16. Yüzyıl Şairlerinden Rumelili Bir Şair Mücellî ve Süveri’l-Kur’an Manzûmesi ss. 5579-5587
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1801
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU  
Hâkimiyet-i Milliye’de Hilâl-i Ahmer ve Sosyal Yardımlar ss. 5588-5593
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1779
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İdil İPEK  
Toplumsal Belleğin Yeniden İnşası: Yazılı Basında 27 Mayıs'ı Hatırlatma ve Unutturma ss. 5594-5607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1777
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bilge KONAL  
Lise, Üniversite ve Öğretmen Gruplarındaki Narsisizm Eğilimleri İle Yatay/Dikey Bireycilik-Toplulukçuluk, Benlik Saygısı ve Duygu Gereksinimi Arasındaki İlişkiler ss. 5608-5631
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1803
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Yeliz YEŞİL & Bülent ARPAT  
Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetlerinin İncelenmesi ss. 5632-5641
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1805
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emre BİRİNCİ  
People About "Picture In Our Heads": Stereotype ss. 5642-5648
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1795
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gülsüm GÜRLER HAZMAN  
The Elements That Influencing Tax Performance In Turkey ss. 5649-5655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1609
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Güray ALPAR  
Milattan Önceki Uygarlıkların Oluşumuna Antropolojik Yaklaşım ss. 5656-5665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1828
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri