Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Yardımcı Editör(ler)


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCelal NAVRUZ & Erdal AKPINAR  
KIRSAL KESİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ EBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÇAYIRLI ÖRNEĞİ) Ss, 2475-2482
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.541
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gülhan DENİZ & Yüksel AYDIN  
2013-2017 DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’ DE BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ DURUMU Ss, 2483-2494
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.638
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Soykan UYSAL  
MALİYE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME MOTİVASYONLARI VE İŞ BULMA KONUSUNDA YABANCI DİL ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 2495-2501
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.640
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet YILMAZ & Özlem BAYIR  
ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI (ÖVD) VE MOTİVASYONUN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE VE İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 2502-2523
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.635
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İsa GÜL  
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇALIŞAN BAĞLILIĞIN ROLÜ: KURAMSAL BİR İNCELEME Ss, 2524-2535
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.642
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Serdar BUDAK  
TÜRKİYE'DE OTOMOTİV TALEBİNİN EKONOMİK DİNAMİKLERİ Ss, 2536-2542
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.645
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mikail KAR & Bahar BAYSAL KAR  
MOBİL ARABAĞLANTI ÜCRET DÜZENLEMELERİNDE SU YATAĞI ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 2543-2557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.659
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kadir DEMİRCİ  
MODEL ALMANIN HAYRI İLE TAKLİT ETMENİN 'ŞERRİ' ARASINDA HZ. PEYGAMBER Ss, 2558-2565
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.653
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet TAŞ  
OSMANLI DEVLETİ'NDE YELKEN BEZİNİN KULLANIM SAHALARI Ss, 2566-2573
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.651
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Erdoğan GAVCAR & Elçin Noyan & Gamzegül ÇALIKOĞLU  
TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA FETHİYE ÖRNEĞİ Ss, 2574-2582
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.636
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fatma KARAMAN  
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCAYI ÖĞRETME KAYGISI Ss, 2583-2588
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.641
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Cevdet EPÇAÇAN & Hasan PESEN  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMININ PAYDAŞLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2589-2607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.652
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gülsüm TOPAL & Veli Onur ÇELİK; Fırat ESER & Sevda GÖKÇE  
SPOR TESİSLERİN GELECEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR OLABİLİR Mİ? Ss, 2608-2613
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.639
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP DEĞERLENDİRME - Hamit Emrah Beriş, Siyasal Düzenin Sınırları Demokrasi, Demokratikleşme Ve Katılımcı Siyaset Ss, 2614-2616
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nagihan Çakar Bikiç & Burak TÜRTEN  
DOCUMENTARY FILM ELEMENTS IN INSTAGRAM STORIES: A STUDY ON PHENOMENA Ss, 2617-2630
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zeynep GÜNGÖRMÜŞ & Metin GÜNGÖRMÜŞ  
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE WEB SAYFALARININ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN ÇALIŞMA Ss, 2631-2634
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Levent AKSU  
TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİLERİNİN; SOSYAL, EKONOMİK VE STRATEJİK ANALİZİ Ss, 2635-2670
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU  
THE OPEN LETTER WHICH WAS ADRESSED TO HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO REFLECT THE REALITIES Ss, 2671-2677
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Seyfican GÖRGÜLÜ  
2008 EKONOMİK KRİZİ SONRASI AVRUPA'DA SİYASİ TERCİHLERİN ÜLKELERDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ Ss, 2678-2689
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
İBN-İ MİSKEVEYH’İN ERDEME VE YASAYA DAYALI SİYASET FELSEFESİ Ss, 2690-2706
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selahattin AVŞAROĞLU & Kağan YILDIZ  
YATILI BÖLGE VE GÜNDÜZLÜ ORTAOKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 2707-2719
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ayşem SEZER ŞANLI  
TOPLUMSAL HAREKETLER VE BİR TOPLUMSAL HAREKET AKTÖRÜ OLARAK AYDIN: UZMANLIĞIN SEFERBER EDİLMESİ Ss, 2720-2731
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selçuk DEMİR  
DERBEND SİSTEMİNİN NÜFUS VE YERLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: GABROVA KARYESİ ÖRNEĞİ Ss, 2732-2738
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :0 539 673 66 66 Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri