Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet YAPICI & Gülbin ZEREN NALİNCİ  
2018 İlkokul Görsel Sanatlar Dersi Kazanımlarının Hiyerarşik Tutarlılığına İlişkin Değerlendirme ss. 970-976
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gonca Hülya YAYAN & Ruken ÇERİMLİ  
Berna Türemen’in Gözüyle Köyden Kente Anadolu Kadını ss. 977-989
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Erol KOÇOĞLU & Büşra BULUT  
Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenler Bakımından Medeniyet Kavramına İlişkin Algıları ss. 990-999
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ali EROL  
Şiire Yansıyan Santimantalist Tavır (Abdulla Şaik Örneği) ss. 1000-1006
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hacı ÇOBAN  
Sivas’ta Kimmer- İskit İz ve Etkileri ss. 1007-1014
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muhsin YANAR  
Fake News in The Age Of Post-Truth ss. 1015-1025
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nuran COŞKUN & Elif GÜRSOY  
Üniversite Gençlerinin Cinsel Sağlık Arama Davranışını Etkileyen Faktörler: Bir Tanımlayıcı Çalışma ss. 1026-1036
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Aslıhan TIRNAKÇI  
Kırsal Yerleşimlerde Geleneksel Kırsal Kültürel Peyzaj Özellikleri ss. 1037-1049
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gülay TAMER  
Dünya’da ve Türkiye’de Yönetimde Kadının Rolü ss. 1050-1061
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selçuk BUYRUKOĞLU & Serkan TEKKAHVECİ  
Yargı Kararları Özelinde Türk Vergi Mevzuatında Yeniden Değerleme ss. 1062-1069
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fahrettin GEÇEN & Serdal YERLİ  
Henri Matisse’nin Eserlerinde Üç Boyut ve Perspektifi Ele Alış Biçimi ss. 1070-1077
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüseyin DİNGİL  
Cemil Meriç ve Fikir Dünyası ss. 1078-1090
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Adnan ALGÜL & Eyyüp YILDIZ  
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1627 Tarihli Harput Şer'iyye Sicili Örneği) ss. 1091-1100
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa YILMAZ ; Büşra MADENCİ & Mustafa YILMAZ  
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konya İli Gastronomi Turizminin Swot Analizi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ss. 1101-1108
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri