Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDemet ÇAKIROĞLU ; Serdar ÇÖP & Mehmet ALTINÖZ  
İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI ss. 3683-3690
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.796
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ecem ÇİÇEK & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMININ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ ss. 3691-3694
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.800
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kevser AKIN  
ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN OKUMA METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss. 3695-3706
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.801
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Köksal KASAPOĞLU & İhsan GÜLAY  
ÖZEL SEKTÖR ÇAY İMALATÇI FİRMALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARININ MARKET MARKALI ÇAY SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ARAŞTIRMA ss. 3707-3717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.802
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdullah AKGÜL  
GAZÂLÎ’NİN ONTOLOJİSİNDE İNSAN ss. 3718-3727
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.795
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kadir KARTALCI  
GELİRLER VE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME AÇISINDAN ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ss. 3728-3738
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.799
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ajdin KASUMOVİC & Zafer KONAKLI  
FACTORS EFFECTING THE WOOD INDUSTRY AND FURNITURE PRODUCTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA ss. 3739-3748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.797
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüsna ÖZVEREN ; Kamile KIRCA & Emel GÜLNAR  
ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMLARI ss. 3749-3756
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.777
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mahmut Mert ASLAN  
HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM POLİTİKALARI ss. 3757-3762
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.804
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Arysbayeva Saltanat DAURENOVNA  
THE PROCESS OF TEDXNIS PROJECT IN NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOL IN KAZAKHSTAN ss. 3763-3766
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.815
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nejra KASUMOVIC  
INFLUENCE OF MARKETING STRATEGIES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE. EMPHASIS ON FIRMS FROM WOOD (FURNITURE) SECTOR IN BiH ss. 3767-3772
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.817
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Aslıhan E. BOZCUK & Fatma ÖZTAŞ  
CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ, KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE BORSA PERFORMANSI ss. 3773-3782
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.798
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İlkay YILDIZ  
HABER YAZMA KURALLARININ İHLALİ VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE (BİNGÖL GAZETESİ ÖZELİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ) ss. 3783-3792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.812
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Melik KOÇ  
DİJİTAL REKLAMCILIK: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE CUMHUR (AK PARTİ) VE MİLLET İTİFAKLARI (CHP) TARAFINDAN KULLANILAN DİJİTAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ ss. 3793-3804
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.813
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Makbule TOKUR KESGİN ; Nevin ÇITAK BİLGİN & Fatma AYHAN  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GENEL UYGULAMA DERSİ ÖRNEĞİ ss. 3805-3816
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.818
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Dursun BOZ  
İNSAN KAYNAKLARI SEÇİMİNDE GRAFOLOJİ ss. 3817-3826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.805
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Dilek ZERENLER  
FEHİM PAŞA KONAGI ADLI OYUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ ss. 3827-3835
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.807
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

ALİ KURT  
1955’TE BUDAPEŞTE KENT RADYOSUNDA YAPTIĞI SÖYLEŞİDEN HAREKETLE NÂZIM HİKMET’İN GARİP HAREKETİ ŞAİRLERİNE BAKIŞI ss. 3836-3845
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.809
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehibe ŞAHBAZ  
SAHİB ATA FAHRÜ’D-DİN ALİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN MEDRESELERİN TÜRKİYE SELÇUKLU EĞİTİMİNDEKİ YERİ ss. 3846-3861
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.810
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ümit ÇIRAKLI  
2009 EKONOMİK KRİZİNİN VE 2007 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE’DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMASI YAPAN HANE ORANI ÜZERİNE ETKİSİ ss. 3862-3869
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.834
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Raqif QASIMOV & Sevil RESULZADE  
KARİYER YÖNETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR; BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI ss. 3870-3879
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.832
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa BÜTE  
YARDIMSEVER LİDERLİK, DAVRANIŞSAL PERSONEL GÜÇLENDİRME VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ ss. 3880-3892
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.829
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fahrettin GEÇEN  
ÇİFT ENGELE SAHİP ÖZEL EĞİTİM ÇOCUKLARINDAN HEM OTİZM BELİRTİSİ GÖSTEREN ÇOCUKLARIN HEM DE HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ss. 3893-3903
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.835
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Alim TAŞKIN  
FRANSIZ MİLLİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TAHKİM REFORMUNA DAİR KARARNAME ( Madde 1442 – 1462 ) İLE TÜRK TAHKİM HUKUKU (HMK, MTK) HÜKÜMLERİNİN MUKAYESESİ (KARŞILAŞTIRILMASI) ss. 3904-3924
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.838
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mualla MURAT & Burcu ŞAHİN  
TEKNOLOJİ VE EĞİTİM ss. 3925-3937
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.828
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Şirin ÇELİKKANAT & Zepnep GÜNGÖRMÜŞ  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRENİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YERİ ss. 3938-3944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.841
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Murat DEMİR  
ABBASIDS ERA TRANSLATION ACTIVITIES AND BEYTÜ’L-HİKME ss. 3945-3950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.840
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kadir DEMİRCİ  
BAKİ’ MEZARLIĞINDA HZ. PEYGAMBER’DEN MESAJLAR ss. 3951-3962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.820
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Suat OKTAR & Hassan KARIMPOUR  
TÜRK KATILIM BANKLARI İLE İRAN İSLAM BANKALARININ KURUMSAL MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ss. 3963-3972
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.806
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fatma KARAMAN  
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BILGISAYAR ÖZ YETERLIK ALGILARI ss. 3973-3979
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.823
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ezgi ARARAT CÜCEOĞLU & Muammer BOZKURT  
BİREY VE ÖTEKİ BAĞLAMINDA SANAT PRATİKLERİNDE MAHREMİYET OLGUSU ss. 3980-3992
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.824
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Alim TAŞKIN  
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞININ VE TARAFSIZLIĞININ DENETİMİ, BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REFERANS KRİTERLER ss. 3993-4021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.839
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Şirin ÇELİKKANAT & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ ss. 4022-4026
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.842
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ömer DÖNMEZ  
KAMU TERCİHİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDE BÜROKRAT DAVRANIŞI, YOLSUZLUKLAR ve ŞEFFAFLIK ss. 4027-4041
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.690
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mahmut Mert ASLAN  
HALKLA İLİŞKİLERDE “İKNA” KAVRAMI ss. 4042-4049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.846
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nurullah Emir EKİNCİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TARAFTARI OLDUKLARI TAKIM İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ss. 4050-4054
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.847
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK  
PUBLIC OPINION AND TURKISH FOREIGN POLICY PERCEPTION: SELCUK UNIVERSITY CASE ss. 4055-4060
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.850
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bülent Cercis TANRITANIR  
URBAN LIFE VERSUS RURAL LIFE IN MELISSA HARRISON’S: AT HAWTHORN TIME ss. 4061-4065
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.851
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet ŞANVER ; Berrin SARITUNÇ & Özgür ERAKKUŞ  
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE KÜLTÜR EDİNİMİ VE BİR UYGULAMA ss. 4066-4073
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.853
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Yusuf ÇETİN  
İKİNCİ MİLLİ MİMARLIK HAREKETİ VE SONRASI MİMARİSİNİN GÜNÜMÜZ TARİHİ KENTLERİN DOKUSUNA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ss. 4074-4087
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.855
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet ATEŞ  
MISIR-İSRAİL MÜZAKERELERİNDE TARAFLARI MÜZAKEREYE İTEN KOŞULLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF ss. 4088-4096
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.856
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Demet ÇAKIROĞLU ; Mehmet ALTINÖZ & Serdar ÇÖP  
İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss. 4097-4103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.857
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hasan Ali ŞAHİN & Turan SAĞIR  
ESKİ BABİL ÇAĞI KRALLARININ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ ss. 4104-4110
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.858
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdou-Wahabi ABDOU  
HUMANITARIAN AID AND ITS COMPLEX ROLE IN AFRICAN COUNTRIES’ DEVELOPMENT PROCESS ss. 4111-4121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.830
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :0 539 673 66 66 Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri