Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı
Assoc. Prof. Dr. Ekaterina YAGAFOVA

İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Salih MERCAN  
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İki Beyannamesi ss. 2173-2188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1423
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Saliha Nesli Gül DURUKAN & Kadriye TEZCAN AKMEHMET  
Çağdaş Sanat’ta Kurumsallıktan Yeni Kurumsalcılığa Tarihsel Bir Bakış ss. 2189-2199
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1435
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hacı DAĞLI  
Türk Lehçelerinde İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Bağlı Terimlerin Fonetik Değişkeleri Üzerine ss. 2200-2222
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1441
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Beyda HİÇDURMAZ  
Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Politikaları ss. 2223-2230
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1442
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Füsun KÖKALAN ÇIMRIN  
From Maternity To Activism: Transformation Of Gender Inequality ss. 2231-2238
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1457
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Veysel KAPLAN  
Hemşirelik Lisans Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimlerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi ss. 2239-2246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1446
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Samet ŞANSLI & İsmail KAYA  
12 Haftalık Eksantrik-Pliometrik Antrenman Programının Genç Güreşçilerin Anaerobik Performans, El Pençe Kuvveti, Bacak Kuvveti, Sürati ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi ss. 2247-2252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1449
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ziya TOK  
Şiir Çevirisi ve Fransızcadaki Söz Sanatlarının Türkçeye Aktarımı ss. 2253-2260
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1455
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ceren AKSOY  
Ahkâm-I Nücûm Üzerine Bir Eser: Tercüme-İ Ahkâm-I Nücûm ss. 2261-2273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1456
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet ÇİFTÇİ & Şadiye DEMİRTAŞ  
İfade Hürriyetini Kullanmanın Yeni Yolları: Yeni Medya ve Sosyal Medya ss. 2274-2285
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1463
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elif ACAR  
Oyun Teorisi İle Bireysel Yatırım Kararı: Minimax Yaklaşımıyla Portföy Optimizasyonu ss. 2286-2297
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1466
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İlker ÖZTÜRK ; Mustafa GENÇ & Gülşen ÖZTÜRK  
Hakkâri Parzun Dokumaları ss. 2298-2308
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1468
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdulkerim Buğrahan BULUT  
Ali Suavi: Hedeflenen Değişim ss. 2309-2326
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1460
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet CEVHER  
Hitit Ülke Savunmasında Tampon Bölgeler ss. 2327-2336
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1464
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Umut DAĞISTAN  
Girişimcilik Kavramı ve Kültür Olgusu ss. 2337-2346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1465
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İsa ÇELİK & Ömer NECÂTÎ  
Hacı Ömer Hüdâyî Dîvânı Işığında Tasavvufî Düşünceye Genel Bir Bakış ss. 2347-2364
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1467
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hülya Serpil ORTAÇ & Gülden TULKAR  
Fatsa Tığ Oyaları ss. 2365-2370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1476
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Rana COŞKUN ; Zeliha Nur KİRİŞ & Dr. Serap TEPE  
A Fuzzy Based Marketing Performance Measurement Model With A Real Case Study ss. 2371-2387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1469
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet AK & İrfan SÜER  
İhracata Yönelik Rekabet İstihbaratı Sisteminin Oluşturulması - Ankara’da Makine ve Aksamları Üreten Firmalar Üzerine Bir Uygulama ss. 2388-2408
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1471
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hamza AYDOĞDU  
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çağlarda Adlı Şiirinde Sûfiyane Bir Zaman Söylemi ss. 2409-2415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1429
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gökhan KARAKIŞ & Nihayet ARSLAN  
Tahsin Saraç’ın Eserlerinde Düzene Başkaldırının İrdelenmesi ss. 2416-2425
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1459
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İsmet KARAKAYA & A.Çiğdem MERCANLIOĞLU  
Tıbbi Dokümantasyonun Sağlık Kuruluşları Açısından Önemi: Kamu ve Özel Hastane Çalışanlarının Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutumları ss. 2426-2436
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1473
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Başak KALKAN  
Türk Kadın Bakanların Haber Metinlerinde Yeniden Kodlanan Anıtsal Yapıları Üzerine Bir İnceleme ss. 2437-2453
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1477
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Can Mehmet ATEŞ & Necla DALBAY  
İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Restorasyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Firmalarda Çalışan Yönetici ve Çalışanların Kurumsallaşma Algısı İle İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ss. 2454-2463
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1487
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet Yasir YILMAZ  
TFRS İle MSUGT Oran Analizi İle Karşılaştırılması: Enerji Sektöründe Bir Uygulama ss. 2464-2469
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1490
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri