Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Murat MIRÇIK & İlkay YILDIZ  
YEREL GAZETECİLİKTE DİJİTALLEŞME: BİNGÖL ONLİNE, BİNGÖL GAZETESİ VE BİNGÖL SÜRMANŞET GAZETELERİNİN WEB TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ss. 4309-4326
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3428
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Yüksel KAŞTAN  
OSMANLI DEVLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE URFA’DA EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ ss. 4327-4337
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3492
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Neslihan ALBAY  
THE DILEMMA OF LOVE AND NATIONAL CAUSE IN HALIDE EDIB ADIVAR’S THRASH THE WHORE ss. 4338-4345
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3494
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Filiz KUTLUAY TUTAR ; Didem BALKAYA; Erdinç TUTAR & Nur Funda TUTAR  
BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMADA YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN ROLÜ: AHİLER KALKINMA AJANSI BÜNYESİNDEKİ İLLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss. 4346-4358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3497
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Serkan BİNGÖL  
CAN HEALTHCARE PERSONNEL'S RIGHT TO LEAVE THEIR JOB BE PREVENTED IN TURKISH LAW? ss. 4359-4366
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3502
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zeynep KORKMAZ ; Pınar ARPACI & Özgül BALCI  
PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK ss. 4367-4376
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3504
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Yaşar CANATAN  
TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ VE TRABLUSGARP SAVAŞI ss. 4377-4381
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3505
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kübra KOÇ & Okan YAŞAR  
COĞRAFİ BİLGİ VE BECERİLERİ GÜNLÜK YAŞAMA AKTARMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: BAĞCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ ss. 4382-4401
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3508
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet UZUNER  
HİTİT UYGARLIĞINDA YER ALAN SANATLARIN PLASTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 4402-4415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3510
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Koruhan FAYGANOĞLU & Pınar FAYGANOĞLU  
HİBRİT SAVAŞ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER: İİC’NİN SURİYE FAALİYETLERİ ss. 4416-4443
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3512
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet AKSU ; Kaya YILDIZ & Bilal YILDIRIM  
OKUL POLİSİ ss. 4444-4459
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3518
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Berat KOÇYİĞİT & Aydın ŞENTÜRK  
ELİT GÜREŞCİLERE MAKRO PLANLAMADA UYGULANAN KOMBİNE ANTREMANLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ ss. 4460-4468
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3539
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet TÖZLUYURT  
HAYÂ SIFATININ ALLAH VE İNSAN HAKKINDA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI ss. 4469-4480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3542
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Su Şevval ÇALIK ; İbrahim Alptuğ HARBİ; Yusuf BAKTIR; Haydar SUR & Ayhan ÖZŞAHİN  
SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ ss. 4481-4492
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3543
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İkbal AKKAR Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE HALK KÜLTÜRÜ ss. 4393-4396
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3540
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU & Merve FERAH TAZEGÜL  
ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE SOSYAL FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI ss. 4497-4503
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3548
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Edanur ÖZCANLI & Aygen ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN SOSYAL YETKİNLİK VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ss. 4504-4511
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3550
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet Semih AYDIN & Fatih ANIL  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ E-TİCARET ALANLARINDA DÜNYA DEVİ ŞİRKETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI ss. 4512-4524
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3549
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Çiğdem Belgin DİKMEN & Ferruh TORUK  
MALAZGİRT KALESİ VE ÇEVRESİ KORUMA ÖNERİLERİ ss. 4525-4545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3541
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nevriye AYAS  
ÇANAKKALE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ E-ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss. 4546-4569
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3546
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Harun TÜYSÜZ ; Baran Barış YILDIZ & Mahmut BALTA  
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİM EBEVEYNLERİNİN ÖĞRETMENLİK ROLLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ss. 4570-4581
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3551
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gül GÜNEY  
OXFORD ÜNİVERSİTESİ "BODLEİN" KÜTÜPHANESİ'NDE YER ALAN BİLİM KONULU MİNYATÜRLÜ İSLAM YAZMA ESERLERDEN ÖRNEKLER ss. 4582-4593
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3545
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ayşegül DOĞAN & Ayşe ERDEM  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE MESUL MÜDÜRLÜK KAVRAMININ YÖNETSEL VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 4594-4598
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3553
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Evrim ONAY  
TÜRKİYE’DE FLÜT ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN KONULARA GÖRE KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ss. 4599-4618
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3523
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nesrin ATASOY  
N.A. BERDYAEV VE KOMÜNİZM ss. 4619-4632
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3604
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muhammet TORTUMLU  
TÜRKİYE’DEKİ KARİYER TATMİNİ KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI ss. 4633-4643
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3529
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Özge Yıldız & Burak KAYA  
SİNEMASAL GERÇEKLİKTE ZAMAN VE MEKAN TASARIMI: UNREAL ENGINE VE THE MANDALORİAN ÖRNEĞİ ss. 4644-4649
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3530
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zeynep BALKANAL & Sultan SÖKMEN  
BULUT MOTİFİNİN TİPOLOJİK İNCELENMESİ VE HALILARDA BULUT MOTİFİ ss. 4650-4671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3533
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Merve ALTINBAŞ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEVRE HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEME VE UYGULAMALAR ss. 4672-7679
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3565
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Meltem AYDIN  
KARS KALESİ’NİN YENİDEN İNŞASI VE KARS BEYLERBEYLİĞİ’NİN KURULMASI (1578-1580) ss. 4680-4695
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3559
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri