Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHamit COŞKUN ; Hamit COŞKUN; Yunus UĞUR & Abdullah DURAKOĞLU  
NEDEN YILLARCA İKİNCİ DİLİ İYİ ÖĞRENEMİYORUZ? İKİNCİ DİL ÖĞRENME GELENEKSEL YAKLAŞIMIN DÜŞÜNCE ÜRETİM MODELLERİ, CAN SIKINTISI VE SON ARAŞTIRMA BULGULARI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRMESİ ss. 2530-2539
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3215
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ömer ÖZKAN & Nezih Metin ÖZMUTAF  
INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR ss. 2540-2555
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3266
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ebru BAKAÇ  
THE MEDIATING ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE AND ATTITUDE BETWEEN PERCEIVED LEVEL OF KNOWLEDGE, SOCIAL NEEDS AND SELF-CONFIDENCE ss. 2556-2565
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3272
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Esra ÜNSAL OCAK & Korkut Uluç İŞİSAĞ  
A COMPARATIVE AND CONCEPTUAL STUDY ON THE TRANSLATIONS OF ANIMAL METAPHORS ss. 2566-2580
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3294
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İbrahim GÜN ; Selma SÖYÜK & Kalbiye MEMİŞ  
EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A PUBLIC HOSPITAL CASE ss. 2581-2590
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3295
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Khorsheed AHMED  
THE INFLUENCE OF TRANSGRESSION ON THE HUMAN’S LIFE IN ARTHUR MILLER’S THE CRUCIBLE ss. 2591-2596
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2759
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nadire Emel AKHAN & Burcu KAYMAK  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PAYDAŞLARINA YÖNELİK METAFORLARI ss. 2597-2608
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3216
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Orhan MERT & Canan ATALAY  
POPÜLER KURGU İLE GERÇEK YAŞAMIN KESİŞTİĞİ NOKTADAN SİBERPUNK EVRENİNE DAİR BİR İNCELEME ss. 2609-2616
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3218
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Feriha POLAT & Gülen BARAN  
ERGENLERİN ARKADAŞA BAĞLANMA STİLLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN SINIF VE CİNSİYET DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ss. 2617-2628
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3241
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet DÜZGÜNCE & Engin GEZER  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ ss. 2629-2638
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3228
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mine BAYAR & Eda BİLİR  
4. SINIF İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DİLİ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA KULLANMA DURUMLARI ss. 2639-2651
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3229
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bahriye TUR  
CARTER DOKTRİNİ VE ABD DIŞ POLİTİKA ALGISINA ETKİLERİ ss. 2652-2662
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3232
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muhammed Furkan ŞAHİN  
ABDURRESUL HAYYAMPUR’UN HAZIRLADIĞI MECMÂ’Ü’L-HAVÂS NEŞRİ ÜZERİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERİN İNCELENMESİ ss. 2663-2671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3237
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüseyin DEMİR & Kübra TUĞRUL  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ’NDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ss. 2672-2687
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3243
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet Kemal KUTLU & Gökhan BAK  
TÜRKİYE’DE KURUM KÜLTÜRÜ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ ss. 2688-2698
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3300
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elif KAYA ŞAHİN & Nilgün GÜNEROĞLU  
ISIRGANOTU (URTİCA SPP.) BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI VE PEYZAJ DEĞERİ ss. 2699-2707
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3247
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Filiz Çetinkaya KARAFAKI  
SÜRDÜRÜLEBLİR KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA KORUNAN ALANLARIN KENTE ENTEGRE EDİLMESİ ss. 2708-2720
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3260
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Havin ÖNER GÖREN  
1980-2000 YILLARI ARASINDA KAMU YÖNETİMİNDE KİMLİK BUNALIMI YABANCI YAZINDA NASIL ELE ALINMIŞTIR? ss. 2721-2727
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3261
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nilüfer ÜSTÜNDAĞ & Fuat AKDENİZLİ  
YARATICI ENDÜSTRİLERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP TASARIMI ss. 2728-2739
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3262
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Esra BOZYİĞİT  
TAŞLICALI YAHYĀ BEY DĪVĀN’INDA AKARSULAR ss. 2740-2761
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3273
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Soner ERCAN & M. Naci KULA  
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYE SAHİP AİLELERDE DİNİ BAŞA ÇIKMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ss. 2762-2773
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3282
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bülent ELDEMİR  
ORMAN MÜHENDİSİ ADAYLARININ AĞAÇ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ss. 2774-2781
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3202
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kayhan ATİK  
KADIZÂDE KÜÇÜK MUHAMMED İLMÎ’NİN, NUSHU'L- HÜKKÂM VE SEBEBÜ'N-NİZÂM ADLI ESERİ ss. 2782-2793
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3274
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Beyza Naz DENİZ  
EXISTENTIAL ANGER: A SCALE DEVELOPMENT STUDY ss. 2794-2808
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3290
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Galip Ferhat AKBAL  
ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA PAKİSTAN VE HİNDİSTAN’IN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ ss. 2818-2826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3314
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Serkan ÇALIŞKAN  
SANAT VE AYAKKABILAR ss. 2809-2817
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3269
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ayşe KIZILKUŞ & Ercan ÖGE  
PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜCRET TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA ss. 2827-2841
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3332
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muazzez BALCI İNAN & Ömer İNAN  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN ANALİZİ ss. 2842-2853
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3326
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Sibel ÇOBAN ; Emine Kıvanç ÖZTUĞ & İlias ABDULLİN  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENME İLE ÇALGI DERSLERİNE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ss. 2854-2865
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3211
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gül Sultan ÖZEREN & Nurhan EREN  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DYSFUNCTIONAL ATTITUDES AND ATTACHMENT STYLES IN YOUNG UNIVERSITY STUDENTS ss. 2866-2874
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3284
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet Yunus ÇELİK & Hasan Can TUFAN  
TÜRKİYE’DE HİZMET İHRACATI GELİRLERİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ss. 2875-2889
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Filiz KUTLUAY TUTAR ; Merve EKİCİ & Nur Funda TUTAR  
GELENEKSEL KAHVERENGİ EKONOMİDEN YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞTE YEŞİL İSTİHDAM ss. 2890-2904
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri