Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSevgül DEMİR & Ergün KÖKSOY  
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON AGENDA SETTING AND PUBLIC OPINION FORMATION: THE BLACK LIVES MATTER MOVEMENT AS AN EXAMPLE OF SOCIAL ACTIVISM ss. 1858-1868
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3130
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ayşe LEVENT & Cumali LEVENT  
ARAPGİR VE MANUSANIN TARİHÎ SEYRİ ss. 1869-1896
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3115
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Haydeh FARAJİ & Elif BAŞÇELİK  
ADULT ATTACHMENT STYLES AND EMOTION DYSREGULATION ss. 1897-1911
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3140
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Melike BEKTAŞ ; Neslihan KARATAŞ; Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK & Neriman YÖRÜR  
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN DENİZLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİNDE KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU ss. 1912-1942
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3144
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Şengül İLGAR & Muzaffer YAĞMURTAŞAN  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL GELİŞİMİNDE AİLE VE ÖĞRETMENİN ROLÜ ss. 1943-1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3147
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Görkem TEYİN  
COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİ ÜRÜNLERİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ ss. 1951-1958
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3150
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bayram ARICI & Suat UNGAN  
FİİLİMSİLERİN ÇOKLU ZEKÂ DESTEKLİ TÜRKÇE DERSİ SUNUMU İLE ÖĞRETİMİ ss. 1959-1966
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3151
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gökçem KÜÇÜKKURT & Belma TUĞRUL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE EBEVEYNLERİN OKUL BAHÇESİ KULLANIMI VE BAHÇEDE OYUN OYNAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ss. 1967-1974
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3152
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hatice MEMİŞOĞLU & İrem KARACABEY  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TARİH KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ (2010-2019) ss. 1975-1987
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3155
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Tuba GÖNEN AKTAŞ & Ayşe İpek KOCA BALLI  
DOES TEACHERS’ JOB DISSATISFACTION CAUSE BURNOUT? ss. 1988-2001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3157
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Metin ÖZKARAL  
DEVLET MODELLERİ ve KABİNE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ve İSPANYA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME ss. 2002-2010
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3158
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Adnan ERSOY & Erkan ÇİMEN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss. 2011-2020
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3160
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Eda IŞIR & İsa SARIÇAM  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA ss. 2021-2038
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3164
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ezgi AKINCI DEMİRBAŞ ; Hande ŞAHİN & Aygen ÇAKMAK  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ‘RİSK ALTINDAKİ ÇOCUK’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI ss. 2039-2048
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3166
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Sema GÖKOĞLU  
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ss. 2049-2058
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3161
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Eren GÖRGÜLÜ  
FOTOĞRAF, KİMLİK ve RENK BAĞLAMINDA İNSANLIĞIN CİLT TONU PROJESİ: HUMANAE ss. 2059-2068
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3172
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Rumeysa DABANLI & Birol ALVER  
PARÇALANMIŞ AİLELERDEN GELEN ERGENLERİN UYUM VE OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss. 2069-2079
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3176
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gözde ÇAĞLAR  
MALATYA’NIN LOJİSTİK MERKEZ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ss. 2080-2087
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3177
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Altun ALTUN  
DIŞ POLİTİKADA KARAR VERME: 1957 SURİYE KRİZİ’NİN POLİHEURİSTİC BİR DEĞERLENDİRMESİ ss. 2088-2102
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3165
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ülkü Halatçı ULUSOY  
TÜRKİYE ve LİBYA ARASINDA AKDEDİLEN AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI’NIN HUKUKİ NİTELİĞİNE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E TESCİLİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ss. 2103-2114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3167
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İrem BEKAR & Zeynep Nilsun KONAKOĞLU  
TRABZON KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA MANASTIRLARIN YERİ: SÜMELA MANASTIRI ss. 2115-2124
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3168
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gökhan BİLİCİ  
AFETLE MÜCADELEDE KRİZ YÖNETİMİ: KONYA İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA ss. 2125-2134
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3169
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Meryem Gizem ARSLAN & Nihat DURSUN  
GESTALT ALGI KURAMI’NIN SOKAK TİPOGRAFİLERİNE ETKİSİ: BÜYÜKÇEKMECE VE KADIKÖY ÖRNEĞİ ss. 2135-2147
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3178
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selma DURMUŞ SARIKAHYA & İskender GÜN  
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE PREVELANSI, ETKİLEYEN ETMENLER VE BEDEN AĞIRLIĞINI DENETLEME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ ss. 2148-2159
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3098
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri