Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


50 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin ÇİÇEKLİOĞLU  
X ve Y Kuşağı Bireylerinin Mobbıng Algılarının Karşılaştırılması: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması
ss.6475-6485
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1880
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah Yavuz AKINCI & Ferhat ÇAKIR  
14-17 Yaş Grubunda Liselerde Futbol Oynayan Sporcuların Spora Karşı Sporcu Beklentileri ve Çevresel Faktörlerin Bazı Değişkenlere Göre Sporcuyu Etkileme Düzeylerinin İncelenmesi
ss.6486-6491
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1883
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neşegül PARLAK  
Vergi Mükelleflerinin Vergi Ahlâk Düzeyleri: Ordu İli Araştırması
ss.6492-6499
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1884
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatih ÖZDEMİR & Gülfer ÖZER  
Örgütlerde Nepotizm İle Etik Liderlik Bir Arada Bulunabilir Mi?
ss.6500-6511
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1885
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ -  
Kırşehir’de Yaşayan Tülek Aşireti’nin Tarihi ve Yerleştikleri Köyler Hakkında Bilgiler
ss.6512-6517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1887
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayhan Yavuz ÖZDEMİR  
Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenlerinin Ders Kitabına Bağlı Kalma Sorunsalı
ss.6518-6527
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1866
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yelda DURGUN ŞAHİN & E.Nihal ÇETİNTÜRK  
Geleneksel Malatya Evlerinin Cephe Özellikleri ve Tipolojisinin Geleneksel Türk Evi Ölçeğinde İncelenmesi
ss.6528-6541
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1888
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlyas Kays İMAMOĞLU  
Serbest Bölgelerin Ekonomideki Etkinliği: Türkiye’deki Serbest Bölgeler Üzerine Bir Değerlendirme
ss.6542-6554
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1889
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fethi KAYALAR & Murat Tolga KAYALAR  
The Difficulties Encountered In Foreign Language Courses In Virtual Environment
ss.6555-6561
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1891
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim KAYA  
Yavuz Sultan Selim’in Paul Horn Tarafından Neşredilen Matbu Farsça Divanı Hakkında Bazı Düşünceler ve Öneriler
ss.6562-6585
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1894
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine ODABAŞI & Melda ÖZDEMİR  
Dival İşi Tekniği İle Yapılmış Deri Cüzdanlar
ss.6586-6597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1895
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR  
Mutluluk Kavramı ve İktisatta Mutluluk Üzerine Bir İnceleme
ss.6598-6608
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1896
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe GÜLER ; Sonay DEMİR & Selma TURHAN  
Seramikleri Kapsamında Sürdürülebilirlik Araştırması
ss.6609-6622
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1897
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağdaş IŞIKAY  
Yıkıcı Örgütsel Sapma: Bir Literatür Değerlendirmesi
ss.6623-6634
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1900
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Umman Tuğba ŞİMŞEK GÜRSOY & Şeyma BOZKURT UZAN  
Bir Havayolu Şirketi Bilgi Teknoloji Departmanı Yazılım Şirketi Seçimine Yönelik Bir Uygulama
ss.6635-6648
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1924
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meryem MERAL & Sema ALTUN YALÇIN  
STEM Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi ve Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri
ss.6649-6660
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1901
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep Mehlika ULUÇAM KIRBAĞ  
Safranbolu Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı Başodası Duvar Resmi’nde Bir Yanılgı
ss.6661-6666
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1902
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Birol ERKAN ; Abdualaziz Aclan Ahmed SAEED & Elif Tuğçe BOZDUMAN  
Analysis Of Export Competition By Factor Densities Of Mena Countries
ss.6667-6673
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1904
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI  
Geçmişten Günümüze Türklerde Ok İle Haberleşme ve Davetiye Gönderme Üzerine Bir Çalışma
ss.6674-6679
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1905
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emrah ÇETİN & Melek SARI GÜVEN  
19. Yüzyıldan Bir Maden İşletmesinin Hikayesi: Amasra Kalaycı Madeni
ss.6680-6690
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri