Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe ATAR & Seda ÖZDEMİR AKGÜL  
Destination Image Perceptions Of Foreign Tourist Who Visited Turkey In Marketing Framework
ss.441-454
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Turgay PİŞKİN & Alper AKDENİZ  
Gelibolu Mevlevîhanesi’nde Yetişen Sabir Parsa Ve Ahmed Celaleddin Dede’nin Türk Din Mûsikîsine Katkıları
ss.455-466
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1230
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan AZAZİ & Cüneyt KILIÇ  
Ekonomik Finansal Ve Politik Risklerin Reel Kesim Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ardl Sınır Testi Yaklaşımı
ss.467-475
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1232
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN  
Tasarımsal ve Digital Ortamda Yapılan Tipografik Portrelerin Resimsel Ve Grafiksel Değerlendirilmesi
ss.476-482
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1237
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pınar FAYGANOĞLU  
Yenilik Stratejilerinin, Örgütsel Yapı Unsurlarına Yansıması Bağlamında Çevresel Belirsizliğin Rolü
ss.483-496
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ATEŞ  
Arap Milliyetçiliğinin Hür Subaylar Darbesi ve Birleşik Arap Cumhuriyeti Üzerindeki Etkisi
ss.497-504
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Akyay UYGUR & Mert ÖĞRETMENOĞLU  
The Relationship Between EFQM Excellence Model And Organizational Commitment: A Case Study On Tourism Faculties In Turkey
ss.505-517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aybike KILIK  
Adam Mickiewicz ve Polonya Romantizminde Aşkın İki Yüzü
ss.518-525
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1248
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan SARITİKEN  
Gaziantep Merkez Ağzında Zarflar
ss.526-534
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1249
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Derya MERİÇ & Mustafa Erdem ÜREYEN  
Akıllı Tekstil Malzemelerinin Tekstil Ve Moda Tasarımına Katkıları
ss.535-545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1250
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevil FİLİZ & Yakub IŞIKER  
İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyona Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
ss.546-556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1251
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri