Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN SONUÇLARININ MÜSLÜM GÜRSES MÜZİĞİNDEKİ YANSIMALARI: JİLETÇİ ÇOCUKLAR İÇ GÖÇÜN SONUÇLARINDAN BİRİ Mİ?
(MIGRATION OF INTERNAL REFLECTIONS OF MUSIC MÜSLÜM GÜRSES IN THE RESULT IN TURKEY: ARE SELF-CUTTER CHILDREN ONE OF THE DOMESTIC MIGRATION RESULTS? )

Yazar : Hacı ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 5291-5301
276    242


Özet

Göç olgusu dünya genelinde göç eden insanların hayatlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilemiştir. Çeşitli nedenlerle yapılan göçler ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel açıdan çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Gecekondulaşma ve arabesk kültür iç göçün sonuçlarından biridir. Arabesk kültür içinde yaşayan insanların sesi olarak kabul edilen arabesk müzik Türkiye’de yoğun ilgi görmüştür. Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri de Müslüm Gürses’tir. Bu noktada bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan iç göçün sonucu olarak oluşan arabesk kültürün ürünü olan isyankâr, karamsar ve kaderci tavrın Müslüm Gürses müziğindeki yansımalarına tespit etmektir. Nitel bir çalışma olarak yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır ve Müslüm Gürses’in seslendirdiği bazı eserler üzerinde söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan söylem analizi bulgular bölümünde verilmiş, sonuç bölümünde ise tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
İç Göç, Arabesk Kültür, Arabesk Müzik, Müslüm Gürses

Abstract

The phenomenon of migration influenced the lives of people who migrated throughout the world positively or negatively. Migrations for various reasons have produced economic, psychological, social and cultural results. Squattering and arabesque culture is one of the consequences of internal migration. Which it is considered the voice of the people living in arabesque arabesque music culture has seen intense interest in Turkey. One of the most important representatives of Arabesque music is Müslüm Gürses. The aim of this study at this point, the product of internal migration arabesque culture formed as a result of the rebellious live in Turkey, is to determine the pessimistic and fatalistic attitude Muslum Gurses reflected in the music. As a qualitative study, document analysis method was used as data collection tool and discourse analysis was performed on some of the works performed by Müslüm Gürses. Discourse analysis was given in the findings section and discussed in the conclusion section.Keywords
Internal Migration, Arabesque Culture, Arabesque Music, Müslüm Gürses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri