Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TMS KAPSAMINDA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
(ACCOUNTING OF FOREIGN TRADE OPERATIONS WITHIN THE SCOPE OF TURKISH ACCOUNTING STANDARTS (IAS )

Yazar : Servet SAY  ; Hasan HAKSES & Mehmet BÜYÜKÇİÇEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5223-5230
    


Özet

Özellikle sanayi devriminden sonra gelişim göstermiş olan hızlı ve yetkin üretim teknikleriyle beraber, işletmeler ülke sınırları içerisinde kalmayıp yönlerini dış ülkelere çevirmişlerdir. En basit tanımıyla dış ticaret, politik veya ekonomik bir sınırla birbirinden ayrılan ülkelerin birbirlerine gerçekleştirmiş oldukları mal veya hizmet transferleridir. Günümüz iktisadi gelişmeleri göz önüne alındığında ise artık ülkeler bir ağ gibi birbirine bağlanmış, gelişimlerini ve üretimlerini küresel çerçevede planlamaya başlamışlardır. Artık dünyaya açılmak bilişim teknolojileri sayesinde her büyüklükte kişi veya kurum için ulaşılabilir bir düzeydedir. Ancak dünya pazarına girmek kolay olsa da işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması oldukça zordur. İşte bu noktada muhasebe ve muhasebe standartları işletmeye yol gösterir. Bu çalışmada dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hususunda yol gösterici olan Türkiye Muhasebe Standartları ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, Muhasebe, TMS

Abstract

Especially with the fast and competent production techniques developed after the industrial revolution, the businesses did not stay within the borders of the country but turned their directions to foreign countries. Simply, foreign trade is the transfer of goods or services realized by countries separated by a political or economic border. Considering today's economic developments, countries are connected together as a network, and they have started to plan their development and production in a global framework. Now, opening up to the world is at an accessible level for people or institutions of all sizes through the use of information technologies. Although it is easy to enter the world market, it is very difficult to follow up and record the operations. At this point, accounting and accounting standards guide the businesses. In this study, the guiding regarding the recognition of foreign trade in Turkey Accounting Standards are discussed.Keywords
Foreign Trade, Accounting, IAS

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri