Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: SHAHAT ÖRNEĞİ
(TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SHAHAT EXAMPLE )

TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: SHAHAT ÖRNEĞİ

 
Yazar : Abdelgadir F.A.Ali  ; Mine HALİS & Muhsin HALİS  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 5302-5317
DOI Number: :
Cite : Abdelgadir F.A.Ali ; Mine HALİS & Muhsin HALİS, (2018). TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: SHAHAT ÖRNEĞİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 25, p. 5302-5317. Doi: 10.26449/sssj.986.
648    433


Özet

Turizm, dünya ülkelerinin ekonomilerini canlandırmak için en önemli kaynak haline gelmiştir. Turizm altyapıda yatırımı teşvik etmekte, devletlerin ödemeler dengesini geliştirmelerine yardımcı olmakta ve ekonomik fırsat eşitliği sağlayarak iş fırsatlarının yaratılmasına ve yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak bunun sağlanması için bu faaliyetlerin uzun vadeli olması gerekir. Çalışmanın amacı, Shahat'ta (Libya’da bir bölge) turizm gelişimine yönelik tutumlarının araştırılmasına göre, turizmde kilit paydaşların sağlayabileceği desteğin derecesini tanımak suretiyle gelecekte Shahat'ta sürdürülebilir turizm gelişimi yaratma olasılığını araştırmaktır. Shahat, çalışma için bir vaka olarak seçilmiştir. Çünkü Shahat, birçok ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm bulmak için acil kalkınma projelerine ihtiyaç duyan Libya'daki diğer şehirleri temsil etmektedir. Bu çalışma için ikincil kaynaklar kullanılarak yapılan çalışmalardan yayınlanan raporlar, tablolar, görüntüler ve haritalardan yararlanılmıştır. Ayrıca bazı turistik yerlere saha ziyaretleri de yapılarak gözlem yöntemi de kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi, Shahat

Abstract

Tourism has become the most important source for stimulating the economies of countries of the world. Tourism stimulates investment in infrastructure and helps states to improve their balance of payments, and help to create job opportunities and improve the living conditions of local people by helping to equalize economic opportunities. But tourism development in order to be useful in the long term must be sustainable. The aim of the study is to explore the possibility of creating sustainable tourism development in the Shahat (in Libya) in the future, by recognizing the extent of support that can be provided by key stakeholders for tourism, according to the study of their attitudes toward tourism development in Shahat . The Shahat was selected as a case for the study. Because Shahat is representative of other cities in Libya which are in urgent need of development projects in order to find solutions to many economic, social and environmental problems. For this study, the researcher used reports, studies, books, tables, images and maps published together with field visits to some tourist sites including close monitoring of the reality as a secondary source.Keywords
sustainable development, sustainable tourism development, Shahat

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri