Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİBYA EKONOMİSİNDE TURİZM KAYNAKLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ
(THE ROLE AND IMPORTANCE OF TOURISM RESOURCES IN LIBYAN ECONOMY )

Yazar : Nora I. Abdalhamed ALKHAİZAWANİ  ; Mine HALİS & Muhsin HALİS  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5208-5222
    


Özet

Turizm ve güçlü bir ekonomi arasında önemli bir ilişki vardır. Her ikisi birbirine bağlı olup, turizmin, milli ekonominin desteklenmesinde önemli bir kaynak olduğu düşünülmektedir. Güçlü bir ekonomi, turizmi de güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu çalışmada, turizmin etkisi, turizm kaynakları ve turizmi desteklemede kullanılan yöntemler ele alınmıştır. Sektörler arasında rekabet yaratma ve petrolden elde edilen gelire bir alternatif kaynak oluşturma gayretinin yanı sıra, Libya hükümetinin hem kamu hem de özel turizm sektörünün desteklenmesindeki rolüne dikkat çekmek de bunlar arasında yer almaktadır. Çalışma, Libya’nın doğusundaki Yeşil Dağ bölgesinde ve özellikle de Suse ve Cyrene’de turizmin ekonomi üzerindeki rolü ve devletin, turizm sektörünü desteklemedeki rolü ile Libya’da turizmin geleceği ve mevcut iç alt-yapının çok sayıda turisti çekmeye yeterli olup olmadığı hakkında turizm yetkililerine ve sokaktaki insanlara yöneltilen sorulara odaklanmıştır. Bununla birlikte, devrim sonrası ortaya çıkan kargaşadan ve birçok veri tabanının kaybolmasından ötürü, son istatistiksel verilere ulaşmakta zorlandığımı belirtmeliyim. Ülkedeki güvenlik sorunundan ve hali hazırda devam etmekte olan güvenlik durumundan ötürü bir yerden başka bir yere gitme konusunda yaşadığım güçlük, durumu daha da zorlaştırmıştır.Anahtar Kelimeler
Turizm, ekonomi, gelir, kaynak, alt yapı

Abstract

There is pertinent relationship between tourism and the existence of a strong economy. Each one of them depends on the other because tourism is considered as an important resource to support the national economy. Moreover, a strong economy contributes to the strengthening of the tourism. The study includes the effect of tourism, its resources and the methods used to support it. In addition to creating competition between sectors and try to provide an alternative source of income from oil, the study also aims at highlighting the role of government in Libya to support the tourism sector, whether public or private. The study focusing on the Green Mountain area in eastern Libya, specifically Suse and Cyrene, attempts to obtain information from the tourism officials and the people on the street about the role of tourism in the economy and the state's role in supporting the tourism sector and the future outlook for tourism in Libya and whether intra-existing infrastructure is sufficient to attract the largest number of tourists through questionnaires. But it should be noted that the recent data statistics are difficult to get due to the chaos that occurred after the revolution and owing to the disappearance of many databases. Moreover, it was difficult to move from one place to another because of the security situation in the country and current events in the country.Keywords
Tourism, economy, income, resource, infrastructure

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri