Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOĞUK SAVAŞ’IN BAŞLARINDA SOVYET RUSYA’NIN GÜNEY POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
(THE SOUTHERN POLICY OF SOVIET RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE COLD WAR AND ITS EFFECTS ON TURKEY )

Yazar : Ahmet ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5181-5207
255    470


Özet

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan konjonktür, Sovyet Rusya’ya yayılabilmesi için yeni bir fırsat tanımıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen olaylar, Sovyet yayılmacılığının önünü açmış, Sovyet Rusya ise eline geçen bu fırsatı değerlendirmek istemiştir. Almanları kovalarken girdiği Avrupa içlerinden çekilmek istememiş ve uluslararası ortamın elverişli durumundan yararlanarak güneye de yayılmak istemişti. Bu politika şüphesiz en fazla Türkiye’yi etkilemiştir. SSCB’nin hedefi, savaş sonrası güvenlik kuşağı olarak gördüğü, Balkanlar ve Boğazlar bölgesinde nüfuz sahibi olmaktı. Sovyet Rusya, savaş sonrasında geleneksel politikalarının da etkisiyle, sıcak denizlere inmek ve enerji bölgesi olan Ortadoğu’ya ulaşmak için güneye açılmak istemiştir. Bu amaç kapsamında Sovyet Rusya, Türkiye’yi İngiltere ve ABD’den ayırarak kendisini bölgede daha avantajlı duruma getirmek istiyordu. Bunun için, Türkiye üzerinde baskı yapmış, Boğazlarda üs ve Doğu bölgesinden toprak talep etmiştir. Sovyetlerin bu politikaları Türkiye’nin tüm dış politikasını etkilemiş ve şekillendirmiştir. Çalışmamızda; Sovyet Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayılmacı politikası ve bu politika kapsamında güneye inme amacı, gerekçeleri ile birlikte incelenmiştir. Sovyet Rusya’nın güneye inme amacı için Türkiye üzerinde uyguladığı baskı politikası sonucu gelişen Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri ve bunun Türkiye’nin dış politikası üzerindeki etkisi ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Sovyet Rusya, Soğuk Savaş, Türkiye

Abstract

The conjuncture after the Second World War gave Soviet Russia a new opportunity to spread. The events that occurred during the Second World War paved the way for Soviet expansionism and Soviet Russia wanted to take advantage of this opportunity. It did not want to withdraw from inside Europe after chasing the Germans and wanted to spread to the south by taking advantage of the favorable situation of the international conditions. Undoubtedly, this policy had affected Turkey the most. The target of the USSR was to gain influence in the Balkans and the Straits region, which he saw as a post-war security zone. In the aftermath of the war, Soviet Russia, with its traditional policies, wanted to open up to the south to reach the hot seas and reach the Middle East the energy region. Within this aim, Soviet Russia wanted to bring a more advantageous situation by separated Turkey from England and the United States in the region. For this, it exerted pressure on Turkey, had demanded the base in the Straits and the land in the eastern region. All these policies of the Soviet Union have affected and formed the foreign policy of Turkey. In our study; the expansionist policy of Soviet Russia in the aftermath of the Second World War and under this policy, it’s aim to go south was examined along with its justifications. Soviet Russia’s south is considered the effect on the result of pressure exerted on Turkey policy of developing Turkey-Russia relations Soviet stroke for the purpose and that Turkey’s foreign policy.Keywords
Soviet Russia, Cold War, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri