Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İKLİM MÜLTECİLERİ: GENEL BİR BAKIŞ
(CLIMATE CHANGE AND CLIMATE REFUGEES: AN OVERVIEW )

Yazar : İsmet AKBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5159-5172
352    404


Özet

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan insan yer değiştirmeleri, ırk, din, milliyet gibi belirli bir sosyal gruptaki üyeliğe ya da siyasi nedenler gibi geleneksel düşüncelere dayanan insan hareketlerine kıyasla yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Çevresel/iklimsel değişiklikler, tarih boyunca insan hareketlerinde önemli bir etken olmuştur. İklim değişikliği, göçü etkileyebilecek değişikliklere katkıda bulunur ve hızlandırmaktadır. Günümüzde iklim değişikliği, tarım arazilerinin bozulması, çölleşme ve su kirliliği gibi etkenler nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin daha az yaşanabilir hale getirmektedir. İklim mültecileri kavramı uluslararası sınırı aşarak yerlerinden edilenleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, “iklim mültecileri”, çevresel etkenlere bağlı olarak göçü gönüllü veya zorlanmış olan kişileri ifade etmektedir. Afetler ve/veya iklim değişikliği bağlamında yerlerinden edilmiş insanlar terimi, afetler nedeniyle zorunlu bir yer değiştirmeyi ifade etmektedir. Çevresel olaylara cevaben göç genellikle geçicidir, yani insanlar günler, haftalar ya da aylar boyunca hareket edebilirler, ancak göç ettikleri bölgelere geri dönebilirler. İklim değişikliğinin insan göçü ve hareketliliği açısından etkisini artması beklenmektedir. Ancak, çevresel değişim ve göç arasındaki ilişkinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, iklimsel veya doğal tehlikeler ile doğrusal bir ilişki bulunmamaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliği ile göç arasındaki bağın insan hareketliliğine nasıl bir katkı sağladığı açıklanmaktadır.Anahtar Kelimeler
İklim Değişikliği, Göç, İklim Mültecileri, İnsan Hareketliliği

Abstract

Human displacement as a result of climate change emerges as a new concept compared to human movements that belong to a particular social group, such as traditional ideas such as race, religion, nationality or political reasons. Environmental/climatic changes have been an important factor in human movements throughout history. Climate change contributes to and accelerates changes that may affect migration. Today, climate change reduces agricultural land degradation, desertification and water pollution and makes some regions of the world less livable. The concept of climate refugees is used to identify those displaced by crossing the international border. For this reason, climate refugees “refer to persons who are voluntary or forced to migrate due to environmental factors. Disasters and/or people displaced in the context of climate change refer to a mandatory displacement due to disasters. In response to environmental events, migration is often transient, people can move for days, weeks, or months, but they can return to the areas they migrate. The impact of climate change on human migration and mobility is expected to increase. However, given the complexity of the relationship between environmental change and migration, there is no linear relationship with climatic or natural hazards. This study explains how the link between climate change and migration contributes to human mobility.Keywords
Climate Change, Migration, Climate Refugees, Human Mobility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri