Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE SU SORUNU VE SORUNUN İLİŞKİLERE ETKİSİ
(THE WATER DISPUTE IN TURKEY-SYRIA RELATIONS AND ITS IMPACT ON THE RELATIONS )

Yazar : Devrim TAŞKIRAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5059-5071
    


Özet

Günümüzde geçmişte de olduğu gibi stratejik bir öneme sahip olan suyun güvenliği, küresel ısınmanın doğurduğu ciddi sorunlar ile birlikte dünya gündemini daha fazla meşgul etmeye başlamıştır. Geçmişte medeniyetlerin kurulduğu yerleri etkileyen daha sonra bu medeniyetlerin ekonomisinde büyük bir rol oynayan su Ortadoğu’da da büyük bir öneme sahip idi. Ortadoğu’nun sahip olduğu verimli topraklar, buradaki medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerini etkilemiş, bunun sonucunda da bu topraklarda geçmişten günümüze kadar önemini devam ettiren tarımcılık yaygınlaşmıştır. Böylece suyun stratejik önemi daha da artmıştır. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye-Suriye ilişkilerinde geçmişte önemli bir role sahip olan suyun günümüzde hala bir sorun olarak devam ettiğini incelemek olacaktır. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında da gündeme gelmiş olan su sorunu iki ülke arasında yeniden ciddi problemlere neden olabilecek potansiyele sahiptir. Çalışmanın kapsamında da iki ülke arasında su konusunda sorunlara neden olan iki ülkenin su konusunda izlemiş oldukları politikalar, sahip oldukları su miktarları incelenecektir. Aynı zamanda sorunun çözümü için atılmış olan adımlarla birlikte uluslararası hukukta sınır aşan sularla ile ilgili hükümlere de değinilecektir.Anahtar Kelimeler
Sınır Aşan Sular, Orta Doğu, Türkiye, Suriye

Abstract

Security of water which has a strategic importance at present as well as in the past began occupying much more world’s agenda with serious problems caused by global warming. Water that has affected the places where civilizations were founded and later had an important role on the economies of those civilizations had big importance in the Middle East as well. Middle East’s fertile soils effected civilizations living there, as a result of that agriculture continuing its importance from past till now, became widespread in these soils. Thus strategic importance of water increased more than before. The goal of this study will be to examine that water, that has an important role between Turkey-Syria relations in the past, continues its importance at present. Water dispute, had been brought to the agenda during the Civil War in Syria which has started in 2011, has a potential that can cause serious problems in the relations between both countries. In the scope of this study, it will be examined that policies followed by both countries on water, countries’ water amounts which are caused disputes between both countries. At the same time, it will be mentioned that those terms about transboundary waters in the international law literature with steps that have taken by both countries for solving the disputes.Keywords
Transboundary Waters, Middle East, Turkey, Syria

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri