Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASAL KATILMA DÜZEY VE BİÇİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN ANALYSIS ON LEVELS AND FORMS OF POLITICAL PARTICIPATION )

Yazar : Rıfat KARAKOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5052-5058
    


Özet

Çağdaş demokrasilerin en temel kriterlerinden ve göstergelerinden biri siyasal katılmadır. Zira modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran en temel ölçütlerinden biri özgür ve geniş ölçekli siyasal katılma imkânlarının var olmasıdır. Bu nedenle siyasal katılma modern demokratik siyasal sistemler için oldukça önemli bir olgu olarak görülmektedir. Yönetim birimlerinin uygulayacakları faaliyetler ya da yürütülen etkinliklerin meşruluk temelinde sunulması demokratik rejimler için kaçınılmazdır. İşte bu meşruluğu sağlayacak olan ise yine siyasal katılmadır. Yurttaşlar siyasal katılma sayesinde sunulacak hizmetleri ve hizmetlerin önceliklerini belirleme ve bu hizmet ve etkinliklere yön verme şansına sahip olacaklardır. Yani siyasal katılma iki boyutlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; siyasal katılma bir taraftan yurttaşların yürütülecek politikaları belirlemesini ve yönlendirmesini sağlarken, diğer taraftan yönetim mekanizmalarının yürütecekleri politikaları ve gerçekleştirecekleri faaliyetlerin meşruiyet çerçevesinin genişlemesini sağlayacaktır. Bununla birlikte her yurttaşın aynı düzey ve biçimlerde siyasal katılma gösterecekleri söylenemez. Yurttaşlar farklı siyasal kaynaklar eliyle şekillenen farklı düzey ve biçimlerde siyasal katılma göstereceklerdir. Sayılan bu esaslarla birlikte bu çalışmada genel olarak öncelikle siyasal katılma kavramı ele alınacak, sonrasında ise siyasal katılma düzey ve biçimleri incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Siyasal Katılma, Siyasal Katılma Düzeyleri, Siyasal Katılma Biçimleri

Abstract

Political participation is one of the most fundamental criteria and indicators of modern democracies. This is because one of the most basic criteria that distinguish the modern society and the traditional society is the presence of opportunities of free and widespread political participation. Therefore, political participation seems to be a highly important phenomenon for modern democratic political systems. It is unavoidable for democratic regimes to present the activities and operations of administrative units in a legitimate manner. What legitimizes those activities and operations is political participation Citizens will have the opportunity to determine the priorities of the services and services to be offered through political participation and to direct these services and activities. That is, political participation is a two-sided process. While political participation allows citizens to determine and lead the policies to be implemented, it also allows broadening of the legitimacy of policies to be adopted and activities to be carried out by government mechanisms. Additionally, it cannot be argued that all citizens will show the same level and form of political participation. Citizens will show political participation in different levels and forms that are shaped by different sources of politics. In addition to these principles that are listed, this study will firstly discuss the concept of political participation, and then, examine the levels and forms of political participation.Keywords
Political Participation, Political Participation Levels, Forms of Political Participation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri