Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSAMANINDA SATIN ALMA VE ÜLKE ÖRNEKLERİ
(PURCHASING AND COUNTRY SAMPLES IN HEALTH CARE FINANCING )

Yazar : Gülsüm Şeyma KOCA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5043-5051
    


Özet

Sağlık hizmetleri finansmanında sağlık kaynaklarının hastalara ve üçüncü taraf sağlayıcılara aktarılmasında, satın alma organizasyonları görev almaktadır. Satın alma; fon toplama yoluyla havuzlanmış kaynağın, fonların toplandığı nüfus adına hizmet sağlayıcılara aktarılmasıdır. Satın alma işlemi, birinci taraf olarak ele alabileceğimiz hastaların mal veya hizmet karşılığı ikinci taraf olan sağlayıcılara ödeme yapması ile başlamaktadır. Üçüncü taraf olarak ele alınabilecek kamu ve ya özel kurum, hastaların hastalanma riskine karşı nüfusa koruma sağlmak amacıyla gelir tehsil etme ve hastaya-sağlayıcıya masraflarların tazmini için geri ödeme yapma konusunda bir rol almaktadır. Bu çalışmada üçüncü taraf olarak ele aldığımız satın alma organizasyonları ele alınmış ve ülkelerin sağlık hizmetleri finansmanında satın alma işlevleri değerlendirilmiştir. Sağlık hizmetlerinde kaynakların verimliliğinin sağlanması gerekliliği düşünüldüğünde sağlık hizmeti ihtiyacına göre kaynakların satın alınması ve tahsis edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde satın alma; kaynakların verimliliği ve izlenen politikalar için önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
Sağlık Hizmetleri Finansman Fonksiyonları, Gelir Tahsilatı/ Fon Toplama/Satın Alma, Sağlık Hizmetleri Finansmanında Satın Alma Organizasyonları, Dikey/Yatay Organizasyonlar, Ülke Örnekleri.

Abstract

In healthcare financing, procurement organizations are involved in transferring health resources to patients and third party providers. Purchasing is transfer of funds pooled by fund collection to service providers on behalf of the population where funds are collected. Purchasing begins with the payment of the first-party providers to the second-party providers for goods or services. A public or private institution, which can be considered as a third party, plays a role in dangling income in order to provide protection to the population against the risk of illness and reimbursement to the patient-provider for reimbursement of costs. In this study, we will discuss the third party procurement organizations. In addition, the purchasing function of countries in health care financing will be evaluated. Considering the necessity of ensuring the efficiency of resources in health services, it is necessary to buy and allocate resources according to health service needs. Therefore, it is important to evaluate the issue of purchasing in health care financing. It is thought that literature may contribute to the evaluation of purchasing organizations by countries.Keywords
Health Services Finance Functions, Revenue Collection/ Fund Collection/Purchasing), Health Care Finance Purchasing Organization, Vertical / Horizontal Organizations, Country Examples.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri