Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(ANALYSING THE SCIENCE AND ART STUDENTS’ REFLECTIVE THINKING SKILLS AIMED AT SOLVING PROBLEM ATTITUDES TO MATHEMATICS LESSON )

Yazar : Kemal GÜNEŞ  & Birsel AYBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5031-5042
    


Özet

Bu araştırma Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2014/2015 Eğitim-Öğretim yılında 7 farklı ildeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören toplam 140 ortaokul 7. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Ölçeği”, “Matematik Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Bilim sanat merkezi öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerileri ölçek puanları ile matematik dersine yönelik tutum puanları örgün eğitim aldıkları okul türü, cinsiyet, ekonomik durum, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve yaşadıkları şehire göre farklılık göstermemektedirAnahtar Kelimeler
Üstün yetenekli öğrenciler, yansıtıcı düşünme becerisi, matematik tutumu

Abstract

This research has been done for the purpose of examining the correlation between the mathematics class attitudes with the reflective thinking skills oriented to solving problem of the students educated in Science and Art Centres. The research has been carried out totaly 140 7. grade secondary school students in 7 different city who are educated in Science and Art Centers in 2014/2015 season of Education and teaching. In the research as the measuring tool; the scale of “Reflective Thinking Skills Oriented to Solving Problem”, the scale of “Mathematics Attitude” and “Personal Information Form” reformed by researcher have been used. According to results of research, The reflective thinking abilities aimed at problem solving and mathematic attitudes, type of school where they take formal education, gender, economic situation, educational background of the mother and the father of the 7th grade students having education at science and art centres differ according to the city they live in.Keywords
Gifted childrens, reflective thinking skills, attitude mathematics,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri