Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPKAPI SARAYI HAREM DÂİRESİ’NDE AZ BİLİNEN BİR ÇİNİ HAZİNESİ: ŞEHZÂDEGÂN MEKTEBİ
(A RARE TILE TREASURE IN TOPKAPI PALACE SERAGLIO: SCHOOL FOR PRINCES )

Yazar : Zehra DUMLUPINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5014-5023
    


Özet

Osmanlı Devleti’nin yaklaşık dört yüz sene yönetim merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, İstanbul’un Boğaz’a ve Haliç’e bakan en güzel manzaralı yerine inşa edilmiş, etrafı surlarla çevrili bir kale görünümündedir. Padişahın evinin de burada bulunması Topkapı Sarayı’nı daha önemli bir konuma yükseltmiştir. Saray’ın ikinci avlusunda, Kubbealtı ile Zülüflü Baltacılar Ocağı arasında yer alan Harem, iç içe ve çeşitli fonksiyonlara sahip odalarıyla bir labirenti andırır. Topkapı Sarayı’nda Harem Dairesi aynı zamanda bir eğitim yuvası olmak vasfıyla da ön plana çıkmaktadır. Harem’de Kara Ağalar Taşlığı üzerinde yer alan Darüssaade Ağası Dairesi ikinci katında, küçük yaştaki şehzade ve sultanların eğitimine tahsis edilen Şehzadegân Mektebi bulunur. Yan yana iki odadan meydana gelen Şehzadegan Mektebi, süsleme öğeleri ve 17. yüzyıla tarihlenen çinileri ile dikkati çekmektedir. Bu çiniler, çini panolar, ulama çiniler ve pencere köşelikleri olarak farklı tasarım esasları ve işlevlere sahiptir. Bu makalede Şehzadegân Mektebi mimari ve süsleme öğeleri bakımından tanıtılarak, çinileri detaylı bir incelemeye tâbi tutulacaktır.Anahtar Kelimeler
Topkapı Sarayı, Harem, Şehzâdegân Mektebi, çini.

Abstract

Topkapi Palace, having served as the administration center for the Ottoman Empire for about four hundred years, has the image of a castle surrounded with fortification walls, built on a location with the most beautiful scenery opening to Bosporus and Golden Horn in Istanbul. With the Sultan’s residence located in it, Topkapi Palace has a more-significantly elevated position. Seraglio, located between Kubbealti and Zuluflu Baltacilar Ocagi in the second courtyard, resembles a labyrinth with its embedded quarters serving various functions. Seraglio in Topkapi Palace stands out as an educational setting as well. The School for Princes, dedicated to the education of young princes and sultans, is located on the second floor of Darussaade Agasi quarters on Kara Agalar Tasligi in the Seraglio. The School for Princes, consisting of two adjacent rooms, attracts attention with its decorative elements and tiles dating back to 17th century. Those tiles have various design characteristics and functions as tile panels, connective tiles, and window corner beads. This article aims to introduce the architectural and decorative elements of the School for Princes and to examine its tiles in detail.Keywords
Topkapı Palace, Harem, Scholl for Princes, tile.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri