Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAX AVOIDANCE PRACTICES OF MULTINATIONAL COMPANIES AND THEIR EFFECTS ON CUSTOMERS
(TAX AVOIDANCE PRACTICES OF MULTINATIONAL COMPANIES AND THEIR EFFECTS ON CUSTOMERS )

Yazar : Isik AKIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 738-742
566    540


Özet

Her vergi sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri de vergi kaçırmadır. Vergi kaçınılmasını önlemek için birçok ülke bu konuda stratejiler geliştirmektedir. İngiltere'de vergiden kaçınmaya aykırı olan engelleyici önlemler Majesteleri Gelir ve Gümrükleri (HMRC) tarafından alınır. Çokuluslu şirketlerin vergi kaçakçılığı ile ilgili kanunlar yoğun bir şekilde yapılır, bu nedenle şirketler faaliyetlerinde daha dikkatli olacaklar. Bu yasaya göre; alıcıların firmanın kaçınma politikasından haberdar edilmesi gerekiyor, kaçınma konusundaki şirketin operasyonel tepkisi optimize edilmeli ve kaçınma ekonomisi çirkin hale getirmek için değiştiriliyor. Bu önlemlerin sonucu olarak, beklenen muhtemel başarılar, öngörülen masraflar, zorluklar ve kaçınma riskleri (Vergi Kaçınma, 2013) ile aşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Vergi kaçakçılığı, uluslararası şirketler, starbucks, tüketici davranışı

Abstract

One of the major problems that every tax system faces is tax avoidance. In order to prevent avoidance of tax many countries have strategies about this issue. In the UK obstructive precautions contrary to tax avoidance are taken by Her Majesty’s Revenue &Customs (HMRC). The law about avoidance of tax by multinational companies is made vigorous, so the companies will be more careful in their actions. According to this law; buyers have to be informed about company`s policy of avoidance, company`s operational reaction to avoidance should be optimised, and economics of avoidance is altered to make it unattractive. As a result of these precautions, the anticipated probable achievements were overcome by anticipated charges, hardships and risks of performing avoidance (Tax Avoidance, 2013).Keywords
Tax avoidance, international companies, starbucks, consumer behaviour

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri