Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE LETTER WHICH WAS ADRESSED TO GERMAN PARLIAMENT
(ALMAN PARLAMENTOSU’NA YAZILAN MEKTUP )

Yazar : Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4969-4976
    


Özet

1915 olaylarının 100. Yıldönümünde Alman parlamentosunda bir anma töreni yapılmıştır. Törende yaptığı açış konuşmasında Alman parlamento Başkanı Norbert Lambert; Osmanlı Devletini Birinci Dünya Savaşında Ermenilere karşı soykırım uygulamakla suçlamıştır. Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Alman koalisyon ve muhalefet partilerinin temsilcileri de aynı şekilde 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmiştir. Bu koordineli faaliyetler Alman Parlamentosunun Türkleri soykırım yapmakla suçlayan bir karar tasarısını görüşmesine zemin hazırlamış ve söz konusu tasarı 2 Haziran 2016’da Parlamentoda kabul edilmiştir. Alman parlamenterlerin bu konudaki niyetlerinin basın yayın kuruluşlarında yer alması üzerine Türkiye Sivil Toplum Birliği (TSTB) Alman Parlamentosuna ve tüm Alman parlamenterlere soykırım iddialarının asılsız olduğunu açıklayan bir mektup göndermiştir. Bu çalışmada söz konusu mektubun muhtevası, Alman Parlamentosunun iddiaları ve gerçekler, mektubun Alman parlamenterler üzerindeki etkileri ve sonuçları ele alınarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Alman Parlamentosunun Kararı, Ermeni Sevk ve İskânı, Ermeni İddiaları

Abstract

A parliamentary session to commemorate the centennial of the events of 1915 was held in the German Federal Parliament (Bundestag) in 2015. In his opening speech, the President of the Bundestag, Mr Norbert Lammert accused the Ottoman Empire of committing genocide against the Armenians during World War-I (WW-I). German President Joachim Gauck and many representatives from the coalition and the opposition parties also characterized the 1915 events as “genocide”. These coordinated efforts paved way for the German Parliament to pass a resolution accusing the Turks for a so called “Armenian genocide” and German Parliament approved this resolution on June 2, 2016. When the intent of German Parliamentarians came to be known through the media, Union of Turkish Non-Governmental Organizations (UTNGO) prepared and sent a letter to the President of German Parliament as well as all the German parliamentarians to inform them that the genocide claims are baseless. In this work, contents of the above-mentioned letter, allegations of the German Parliament and the realities of the Armenian claims, as well as the effects of that letter on the German parliamentarians and its consequences are evaluated.Keywords
Resolution of German Parliament, Armenian Relocation, Armenian Claims

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri