Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UNESCO KÜLTÜR MİRASINDA DİYARBAKIR SURLARI
(THE FORTRESS OF DIYARBAKIR IN THE UNESCO CULTURAL HERITAGE )

Yazar : Mehmet ÖZCANLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 5106-5115
    


Özet

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından belirlenen ve dünya çapında koruma altına alınan kültürel ve doğal varlıklardan oluşan Dünya Mirasları listesinde, Türkiye’de bulunan kültür varlığı sayısı 16’a çıktı. Dünya Mirası Listesine son olarak Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri, Efes Antik Kenti ve Ani harabeleri girmiştir. 2017 Şubat ayı itibariyle Türkiye’nin bu listede 14’ü kültürel, 2’si karma olmak üzere 16 mirası bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır İlinin merkezi olan şehrin tarihi merkezi Diyarbakır Surları Dünya Kültürel Miras Listesine 2015 yılında, “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri” ismiyle kaydedilmiş ve Türkiye’nin sahip olduğu ondördüncü kültürel miras alanı olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Diyarbakır Surları ile ilgili olarak, alanın benimsenmesi, öğrenilmesi ve Dünya Miras Alanı olduğunun bilinirliğinin artırılmasıdır. Yöntem olarak Diyarbakır Surlarının bir şehir sembolü olarak kullanımının sorgulanması ve Surların tarihi-kültürel özellikleri vurgulanarak Alan çalışması öncesinde konu ile ilgili kaynaklar taranmış, alanın topografya haritaları ile uydu görüntüleri elde edilmiştir. Surları görmeye gelen turistlerin ilgisini ve bilgisini artıracak bilgiler ayıklanmıştır. Sonuç olarak Diyarbakır Surlarının Dünya Miras Alanı olduğunu vurgulayan bazı küçük objelerin (Kolye, künye, yüzük, rozet, kalem vs.) Suriçi’nde yaşayan halka ve ilk ve ortaöğretim okullarına dağıtılması, eğitim amaçlı faaliyet programlarının verilmesi, Suriçi’nde ve Surların önemli burçlarında( Keçi Burcu, Yedi Kardeş Burcu) İngilizce-Türkçe bilgiler veren bilgilendirme levhalarının olmadığı veya eksik olduğu ve Dünya Miras Alanı logosunu taşımadığı, alana ilişkin özet bilgilerin verildiği bir bilgilendirme levhasının olmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Turizm, Unesco Kültür Mirası, Diyarbakır Surları, Kültür Turizmi

Abstract

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) designated by and under the protection of worldwide cultural and natural heritage World Heritage List, The number of Turkey's cultural assets are up to 16. The walls of Diyarbakir and Hevsel Gardens on the World Heritage List as the last with Ephesus the ancient city of Ani ruins and entered. In the month of February 14 this list of cultural, and 2 mixed to Heritage 16 including from Turkey 2017. The province of Diyarbakir in southeastern Turkey which is the center of the walls of Diyarbakir in the historic centre of the city into the World Heritage List in 2015, “and the walls of Diyarbakir Hevsel Gardens” by the name of Turkey's cultural heritage site was saved and has been fourteenth. The purposes of this study, with respect to the walls of Diyarbakir, the field adoption of the learning and to increase the awareness of a World Heritage Site. The walls of Diyarbakir as the method of questioning and the use of the walls as a symbol of a city historical-cultural properties with an emphasis on books about the subject in advance of field work scanned topographic maps and satellite images of the area were obtained. The walls will increase the attention of tourists who came to see Knowledge and information that is extracted. As a result, the walls of Diyarbakir, emphasizing that it is a World Heritage Site, some small objects (Necklaces, Dog Tags, rings, badges, pens, etc.) to the people who live in legend, and to be distributed to primary and secondary schools, to be granted to operate educational programs in the legend of the walls and the important sign( the sign of the goat, the sign of the seven brothers) in English-Turkish or informative information gives a World Heritage Site logo is missing and the absence of signs did not have, since the absence of an information sheet which provided summary information for the area have been detected.Keywords
Tourism, Unesco Cultural Heritage, Diyarbakır Fortress, Cultural Tourism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri