Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pazarlama Sürecinde 4P ‘den 4C’ye Geçiş: Darüşşafaka Cemiyeti Örneği
(Change from 4P to 4C in Marketing Process: Darüşşafaka Society Case )

Yazar : Belis GÜLAY ŞAHİN  Filiz ÇAĞLAR  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
50    23


Özet
Günümüzde pazarlama kavramının önemi büyük ölçüde artmış ve pazarlama ekonominin, üreticinin, toplumun, tüketicinin, işletmenin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Özellikle üretici ve işletme açısından pazarlama; gelenekselliği aşarak evrensel bir kavram olmuştur. Bu da pazarlamaya kar amacı güden ve sosyal amaçlı işlerde kullanılan önemli bir fonksiyon niteliği kazandırmıştır. Bu gün pazarlama birçok değişim yaşayan düşünce ve uygulamaları sayesinde geçmişten günümüze ve geleceğe ilerleyen süreçte artan birçok tanım ve kuramla kendini geliştirmektedir. Pazarlama bir toplumun gereksinimleri ile o toplumun bu gereksinimlere verdiği veya vereceği cevaplar arasındaki bir köprüdür. Bu süreci, doğru mal ve hizmetlerin üretilip tüketici veya alıcılara iletilmesini sağlamak ve üretime de yön vermek oluşturmaktadır ( Tek, 1999: 4). Pazarlama, hedef olarak alınacak pazarların seçilmesi ve üstün müşteri değerlerinin yaratılması, sunulması ve iletişim kurulması suretiyle müşteri elde etmenin, muhafaza etmenin ve sayılarını artırmanın sanat ve bilimidir (Kotler, 2002: 8). Kişi ve grupların ürün ve değer yaratarak bunları birbirleriyle değiştirerek istek ve gereksinimlerini elde ettikleri sosyal, yönetimsel bir süreçtir. Bu süreci, doğru mal ve hizmetlerin üretilip tüketici veya alıcılara iletilmesini sağlayarak ve üretime de yön vererek oluşturulması gerekir. Örnek kısmında yer Darüşşafaka Cemiyeti, oradaki yetki kişilerce yapılan derinlemesine görüşme sonucunda; çalışmamızda yerini almış, pazarlama ve Pazar konumlandırması açısından çalışmamızda önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
pazarlama; pazarlama karması, tüketim, modern pazarlama.

Abstract
Today, the importance of the concept of marketing has greatly increased and marketing has become one of the most important elements of the economy, producer, society, consumer and business. Especially in terms of producer and marketing; it has been a universal concept that transcends tradition. This is an important function used for profit-making and social purposes. Today, marketing has been developing itself with many definitions and theories that have evolved from past to present and to the future through many thoughts and practices that have experienced many changes. Marketing is a bridge between the needs of a society and the answers that the society gives or will give to these requirements. This process, the right goods and services to be produced and delivered to consumers or buyers and to direct the production is formed. Marketing is the art and science of acquiring, maintaining and increasing the number of customers through the selection of markets to be taken as targets and creation, presentation and communication of outstanding customer values. It is a social, managerial process where individuals and groups create their own products and values and achieve their wishes and needs by changing them together. This process should be created by ensuring that the right goods and services are produced and communicated to the consumers or buyers and by directing the production. The Darüşşafaka Society, which is included in the sample section, as a result of the in-depth interviews conducted by the authorities; In our study, it is important in our study in terms of marketing and market positioning.

Keywords
marketing; marketing mix, consumption, modern marketing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri