Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HELÂL OTEL SERTİFİKASI KURALLARININ FIKHÎ İLKELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE HALAL HOTEL CERTIFICATE RULES IN THE FRAMEWORK OF THE ISLAMIC LAW PRINCIPLES )

Yazar : Ahmet ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4872-4880
    


Özet

Turizm sektöründe faaliyet göstermekte olan; otel, pansiyon ve tatil köyü gibi tesislerin helâl sertifikası almaları için uymaları gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar fıkıh ilmi çerçevesinde incelendiğinde, bir kısmının zarurî olarak sağlanmasının gerekli olduğu, bir kısmının ise tavsiye nitelikli olduğu görülmektedir. Zorunlu olarak uyulması gereken kurallara örnek olarak otel içerisinde bayan ve erkek kullanımına ayrı ayrı tahsis edilmiş havuzların bulunması, lokanta hizmetlerinde haram ürünlerin kullanılmaması, namaz ibadeti için mekân tahsis edilmesi gösterilebilir. Otel içindeki etkinliklerin namaz saatlerine göre ayarlanması, kıble yönünün belirtilmesi, odalarda Kur’an-ı Kerim bulunmasını ise mecburî olmayıp fıkhen tavsiye niteliği taşıyan uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Helâl otel sertifikasında ikili bir ayırıma gidilerek asgarî şartları taşıyan helâl oteller ile azamî hassasiyeti ilke edinen oteller şeklinde iki farklı kategori oluşturmak mümkündür. Müşteri hedef kitlesi olarak sadece İslam ülkelerini ve dinî duyarlılığı olanları belirleyen oteller tüm kuralları yerine getirerek “Sarı Helâl Otel Sertifikası” alırken; müşteri hedef kitlesini daha geniş tutanlar, dinî duyarlılığı ön planda olanların da otellerinde hizmet almasını sağlamak amacıyla “Mavi Helâl Otel Sertifikası” almayı tercih edebilirler. Bu çalışmada, helâl otel standartları için beyan edilen ilkeler fıkıh ilmi çerçevesinde değerlendirilerek uyulması mecbur kurallar ile, tavsiye edilen kurallar şeklinde ikili bir tasnif sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Burada elde edilen sonuçların uygulamaya geçirilmesi ile, iki farklı helâl otel standardı geliştirilip helâl turizm pazarının büyümesine katkı sağlamak mümkün olabilecektir.Anahtar Kelimeler
Fıkıh, Helâl Otel Sertifikası, Teklifî Hüküm, Farz, Haram

Abstract

There are certain rules for hotels, hostels and holiday villages etc. to have a halal certificate in the tourism sector. Upon examination of these rules in the framework of Islamic Law, it is seen that some of them are compulsory while some of them are optional. As an example to the compulsory rules, to build two separate pools for men and women, not to use any product forbidden by religion and facilitating a place for the prayer (namaz) worship can be counted. Organizing the activities within the hotel according to prayer hours, indicating the direction of Kiblah, putting Quran in the rooms are not compulsory but recommended activities which can be defined as optional (mendup) in the Islamic Law. For the halal hotel certificate, it is possible to create two groups in which halal hotels with the minimum requirements are included in one and hotels having the utmost requirements are included in the second one. The hotels selecting the Islamic countries and those with a religious consciousness as their target customers are awarded the “Yellow Halal Hotel Certificate” other hotels with a broader customer range may be awarded “Blue Halal Hotel Certificate” to also include other holiday makers with a religious awareness. It is aimed in this study to form a binary classification system as the compulsory rules and other optional ones declared for the halal hotel standards in the framework of the Islamic Law. With the application of the results obtained herein, two different halal hotel standards will be developed and it will be possible to contribute to the growth of halal tourism market.Keywords
Islamic Law, Halal Hotel Certificate, Permissible, Fardh (obligation), Forbidden by Religion

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri