Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ECONOMIC EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES IN THE GLOBALIZATION PROCESS
(KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ )

Yazar : Çağdaş CENGİZ  & Ahmet Nazmi ÜSTE  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4861-4871
    


Özet

Bretton Woods Sistemi’nin belirlediği sabit fakat ayarlanabilir nitelikteki uluslararası rejimin çöküşü ve küreselleşmenin de etkisiyle ticarette ve sermaye hareketlerinde kaydedilen artış, bu faaliyetlerin en kritik değişkeni olan döviz kurlarının daha da önem kazanmasına yol açmıştır. Küreselleşme ve onun itici gücü olan finansal liberalizasyon, sermaye hareketlerini ve spekülatif nitelikteki değişkenleri döviz kurlarını etkileyen faktörlerin ağırlık merkezi haline getirmiştir. Döviz kurları ve diğer değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde, tek yönlü değil çift yönlü, çok boyutlu ve birikimli bir etkileşim sürecinin geçerli olduğu görülmektedir. Sermaye kontrollerinin ortadan kalkması ve bununla birlikte esnek kur sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha hassas ve daha karmaşık bir hal alan bu etkileşim süreci, döviz kurlarının değerini ve ekonomik etkilerini belirlemektedir. Bu doğrultuda, küresel, bölgesel ve ulusal boyutlu birçok değişkenle sürekli etkileşim halinde olan ve bir ulusal ekonominin dış dünya ile ilişkilerinin başlıca aracı niteliğindeki döviz kurlarında değişmelere yol açan faktörlerin çeşitliliğine paralel olarak döviz kuru değişmelerinin diğer ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri de çeşitli kanallar yoluyla gerçekleşmekte ve çok boyutlu bir nitelik arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, günümüzde döviz kurlarının ekonomi üzerinde daha istikrarsız ve karmaşık hale gelen etkileri, küreselleşen reel ve finansal ekonomik süreçlerin dönüştürücü niteliği dikkate alınarak analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Uluslararası Ekonomi, Finansal Liberalizasyon, Döviz Kuru

Abstract

With the collapse of the fixed, yet adjustable international regime determined by the Bretton Woods System, an improvement has been observed in commercial and capital operations and this has caused exchange rates, which are the most critical variable of these operations, to become even more significant. Globalization and its driving force, financial liberalization, have put capital operations and speculative variables into the focus of the factors affecting exchange rates. Analysis of the relationship between exchange rates and other variables reveals a mutual, multi-dimensional and cumulative interaction process. This interaction process, which has become more fragile and more complicated with the disappearance of capital controls and spreading of flexible rate systems, determines the value of exchange rates and their economic effects. Thus, in parallel with the variety of factors leading to changes in exchange rates, which are in continuous interaction with global, regional and national variables and which are the basic tools used in a national economy’s relationships with the outer world, the multi-dimensional effects of exchange rates on other economic variables come out through various channels. In this respect, the destabilizing and complicating effects of current exchange rates on economy have been analyzed in this research, taking into consideration the transforming nature of the globalizing real and financial economic processes.Keywords
Globalization, International Economy, Financial Liberalization, Exchange Rate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri