Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK YÖNETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN PAZARLAMA ETİĞİ
(MARKETING ETHICS FOR SUSTAINABILITY IN STRATEGIC MANAGEMENT )

Yazar : Hülya AYGÜN  & İhsan GÜLAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4827-4835
    


Özet

Günümüz sürekli değişen rekabet ortamı, işletmelerin sürdürülebilir bir strateji ile yönetilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilirlik adına toplumu ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını günümüzde korumaya çalışan markaların ahlaki değerlere uygun bir pazarlama modeli geliştirmesi, pazarlanan ürünlerin ticari bir amaçtan çok insanlara sosyal bir fayda sağlaması için yapılması ve etik değerlere verdikleri önemin işletmelere başarı getirdiği aşikardır. Bu çalışma ile sürdürülebilir markalara sahip olabilmek için işletmelerin nasıl davranması gerektiği Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Stratejik Yönetim, Pazarlama Etiği, Sürdürülebilirlik Stratejisi

Abstract

Nowadays, the ever-changing competitive environment has brought about the necessity of managing enterprises with a sustainable strategy. It is obvious that for a reasonable sustainability, brands that try to protect society and needs of the future generations today by developing marketing model in accordance with the ethical values in which marketed products were providing a social benefit to the people rather than a commercial purpose and the importance given to the ethical values will be highly successful. In this study, it was tried to explain what enterprises have to do in order to create and own sustainable brands by giving examples from the world and Turkey.Keywords
Strategic Management, Marketing Ethics, Sustainability Strategy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri