Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇALIŞAN HİLELERİ VE HİLE YAPAN ÇALIŞANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
(EMPLOYEE FRAUDS AND CHARACTERISTICS OF FRAUDULENT )

Yazar : Halil ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 4751-4757
251    373


Özet

Ticaret anlayışındaki değişimler ve teknolojik gelişmeler işletmelerde yaşanan hilelerin niteliğini değiştirmiştir. Niteliği değişen bu hileler iş hayatında önemli bir sorun haline gelmiştir. İşletmelere verdiği zarar ve neden olduğu ekonomik kayıpların boyutu da her geçen gün artmıştır. Ayrıca itibar kaybına da neden olması yönüyle çalışan hileleri olarak isimlendirilen hileler, üzerinde durulmasını zorunlu kılan bir sorun haline gelmiştir. Sözünü ettiğimiz bu hileleri, gelenekselleşmiş yöntemler ile araştırmak, ortaya çıkarmak ve önleyebilmek daha da zor bir hale gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışma ile etkisi önemli boyutlara ulaşan bir hile türü olan çalışan hileleri hakkında gerekli bilgiler vererek niteliksel olarak hilekâr profilini incelemek ve hangi özellikteki insanların bu tür hilelere yöneldiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çünkü hileli eylemlerin önüne geçebilmek isteyen taraflar, hileyi ve hileye neden olan unsurları anlayıp bu doğrultuda gerekli tedbirler alarak istenilen sonuçlara ulaşabilirler.Anahtar Kelimeler
Hile, Çalışanlar, Çalışan Hileleri

Abstract

Changes in the ways of trading and technological improvements have changed the characteristics of frauds. And this new types of fraud has become an important issue. The harms to companies and economical losses have increased day by day.Employee frauds causing loss of reputation have to be dwelled upon. Researching and finding out these frauds with traditional methods has become difficult. This study aims to inform about employee frauds as it becomes more and more harming, to analyse fraudulent employees and identifiying the characteristics of these people.Fraud can be avoided by understanding what fraud is and its causes followed by taken preventative actions.Keywords
Fraud, Employees, Employee Frauds

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri