Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİNDEKİ ÇATIŞMANIN EĞİTİM FELSEFESİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE CONFLICT IN THE MOVIE DEAD POETS SOCIETY FROM EDUCATIONAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE )

Yazar : Abdurrahman ŞAHİN  & Orhan KUMRAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4807-4819
1860    444


Özet

Öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen adaylarında felsefi farkındalık yaratacak biçimde şekillenmesi gerektiği bilinmekte, buna karşın uygulamada teknik yaklaşımların daha baskın olduğu görülmektedir. Bunun temelinde, felsefeye verilen önemin ve felsefi öğretilerin zayıf oluşu yatmaktadır. Oysa medya, felsefeyi ve felsefi yaklaşımları öğrenirken, öğrenenlerin bakış açısını genişletmelerine olanak vermek yoluyla eğitim ve felsefe arasındaki boşluğu dolduracak önemli materyaller sunmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı Ölü Ozanlar Derneği filmini eğitim felsefelerini temele alarak çözümlemek yoluyla, farklı felsefi anlayışların okul ve sınıf ortamında somutlaştığı alanları ortaya koymaktır. Nitel olarak yürütülen bu çalışmanın veri kaynağını Ölü Ozanlar Derneği filmi oluşturmaktadır. Bu film felsefi açıdan zengin içeriğinden dolayı seçilmiştir (yoğunluk örneklemi). Çalışma, doküman inceleme yöntemine dayalıdır. Betimsel analize dayalı veri çözümleme süreci sonunda, okul yönetiminin daimici-esasici ve Keating karakterinin ise varoluşçu felsefeyi yansıttığı görülmektedir. Bunun yanında ilerlemeci, yeniden kurmacı, postmodern, olgucu felsefelere dair izler de yer almaktadır. Bulgular, Ölü Ozanlar Derneği filminin eğitim felsefesi öğretimi açısından zengin bir içeriğe sahip bir materyal olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Öğretmen yetiştirme, eğitim felsefesi, film çözümleme, öğretim materyali

Abstract

It is known that teacher training programs should be shaped in a way to create philosophical awareness among pre-service teachers. However, it is seen that technical approaches are prevailing in practice. On the base of this lies the weakness of philosophical foundations and of the teaching of philosophy. The media provides important materials to fill the gap between education and philosophy by allowing learners to expand their perspective as they learn philosophy and philosophical approaches. Therefore, the main purpose of this study is to reveal the areas where different philosophical approaches are embodied in school and classroom environment through analyzing the movie of Dead Poets Society on the basis of philosophies of education. The data source of this qualitative study is the movie Dead Poets Society, which is selected due to its philosophically rich content (intensity sampling). The study was based on document analysis. As a result of descriptive analysis procedures, it was observed that school administration reflected perennialist and essentialist, Mr. Keating reflected existential philosophies. There are also traces of progressive, reconstructive, postmodern and positivist philosophies. The findings show that the movie Dead Poets Society is a material with a rich content in terms of teaching philosophy of education.Keywords
Teacher education, educational philosophy, movie analysis, teaching material

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri