Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ И ЕГО СО ОТНОСИМОСТЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ В ТВОРЧЕСТВЕ АНАРА
(HISTORICAL NARRATIVE AND ITS RELEVANCE TO MODERNITY IN ANAR|’S CREATIVITY )

Yazar : Elnara MAMEDOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 4478-4483
265    164


Özet

Makale, modern zamanlardaki Azerbaycan edebiyatının önemli bir temsilcisi olan Anar'ın yaratıcılığından bahs ediliyor. Burada yazarın ana konuları “modernite” ve “tarih” olarak vurgulanmaktadır. Anar eserlerinde daha modern dönemlere ve modern kahramanlara odaklanmasına ramen, tarih ve tarihi kahramanları eserlerinin çoğunda yansamakdadır. "Kitabi-Dede Korkut" (Korkut Ata) yazar Anarın dikkatini çekmiş ve onu tarihsel epos olarak araşdırır. Bu konuda, Anar çeşitli türlerde eserler yaratmıştır: anlatı, senaryo, makale ve başka eserler yazmıştır. Araştırma sonucunda, makalenin yazarı, antik çağda bahsedilen bu eserlerde güncel sorunlarımızdan bazılarını açığa çıkarmaktadır. Makalenin yazarı, büyük bir Azeri yazar Jalil Mammadguluzadeh'e adanan Anar'ın "Anlama sorunu" yazısında da modernite ile koordinasyonu gözlemliyor. Ve tarihsel anlatının kendisini Anar'ın yaratıcılığındaki farklı türlerde gösterdiği sonucuna varıyor. Yazarın tarihi döneme, insanın kaderine ve önde gelen temsilcilerinin geçmişe bakış açısı, modern problemleri aydınlatmaya fırsat verir. Bu özellik, Anar'ın yazdığı tüm tarihi eserlerinde kendini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Анар, нарратив, «Деде Коркут».

Abstract

The article deals with Anar's creativity, a prominent representative of Azerbaijani literature in modern time. Here, the main topics of the writer are emphasized "modernity" and "history". While Anar focuses on more modern eras and modern heroes in his works, historical time and historical heroes are reflected in many of his works. The author explored the book of "Kitabi-Dede Gorgud" as one of the historical epos that attract Anar’s attention. On this subject, Anar has created works in several genres: narrative, script, essay, article, etc. As a result of the research, the author of the article reveals some of our contemporary problems in these works, which have been mentioned in ancient time. The author of the article observes the coordination with modernity also in Anar's essay "Understanding prblem" devoted to the great Azerbaijani writer Jalil Mammadguluzadeh. And he comes conclusion that historical narrative show itself in different genres in Anar's creativity. The retrospective view of the writer to the historical period, the fate of people and his prominent representatives gives opportunity to illuminate modern problems. This feature shows itself in all historical works of Anar, both in artistic prose and in publicity.Keywords
Anar, narrative, a book of Dede Korkut (a book of Korkut Ata)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri