Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESARETTEN KURTULUŞA OLTU’DA ERMENİ MEZÂLİMİ
(FROM YOKE TO LIBERATION: ATROCTIY BY ARMENIANS IN OLTU )

Yazar : Erdal AYDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 4615-4622
252    231


Özet

Türk tarihinde 93 Harbi diye bilinen; 1877-1878 tarihli Osmanlı-Rus Savaşı’nın akabinde taraflarca imzalanan önce Ayastefanos sonra da Berlin Antlaşmalarının sonuçları Osmanlı Devleti açısından tam bir yıkım olmuş, büyük toprak kayıpları ve ağır tazminatlarla neticelenmiştir. Kaybedilen topraklarının önemli bir kısmı Elviye-i Selâse diye bilinen Kars-Ardahan-Batum ve çevresini kapsamaktadır. Aşağı yukarı kırk yıl sürecek olan esaret ve işgal karşısında bölge halkının direnişi ve örgütlenmesi I. Dünya Savaşıyla yeni bir safhaya geçmiş; “Şûrâ” tipi örgütlenmeyle işgallere ve Ermenilerin saldırılarına karşı mücadele edilmiştir. Elviye-i Selâse’de Rusların teşvik ve desteği ile bölgede Ermenilerin Müslüman ve Türklere karşı yıldırma plan ve programına karşı özellikle Azerbaycan Türklerinin destekleriyle güç kazanan bölge insanı önce Kars’ta Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümeti’ni kurmuştur. Ancak bu oluşum İngilizlerin Kars’ı işgaliyle son bulmuştur. Bu gelişmeler üzerine Cenûb-i Garbî Kafkas Hükümeti’nin bir parçası olan Oltu’da yeni bir oluşuma ortam hazırlanmış; Oltu Şûrâ Hükümeti kurulmuştur. Bu oluşumda İngiliz ve Ermenilerce yok edilmek istenmişse de başarılı olamamışlar ancak bölge ahalisine büyük acılar yaşatmışlardır.Anahtar Kelimeler
Elviye-i Selâse, Mezâlim, Şûrâ

Abstract

The results of Berlin Treaty and Treaty of San Stefano, which was concluded earlier, after 1877-1878 Ottoman-Russian war, also known as The ’93 war, was totally a devastation for Ottoman Empire; they resulted in critical territorial concessions and substantial amount of compensations. These territorial concessions mostly involved Kars-Ardahan- Batum and nearside, known as Elviye-i Selase. After First World War, the resistance and organisation of the local community agains the yoke, which would take approximately forty years, and invasion proceeded to another stage; Through Şüra, a type organisation, civilias fighted against invasions and attacks of Armenians. Local community, who strengthened thanks to the support of Azerbaijan Turks against intimidation plan and programme operated by Armenians with the help and support of Russians against Muslims and Turks in Eliviye-i Selase, firstly formed Cenub-i Garbi Kafkas Government in Kars. However, this government was overthrown by the British invasion, These issues paved way for formation of a new government in Oltu , part of Cenub-i Garbi Kafkas; Oltu Şüra Government was founded. The British and Armenians tried to overthrow this government, as well , but they failed; nevertheless, they tyrannized local community harshly.Keywords
Elviye-i Selâse; Atrocity; Şûrâ

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri