Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESKİ AHİT’TE YEMEĞİN RESİM SANATINA YANSIMASI
(REFLECTION OF FOOD IN OLD TESTAMENT TO THE ART OF PAINTING )

Yazar : Defne AKDENİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 701-713
713    880


Özet

Bu çalışma üç semavi dinden biri olan Musevilik’in sembolik anlam yüklediği bazı yemeklerin ve yemek sahnelerinin resim sanatındaki imgesel yansımalarını incelemektedir. Bilindiği gibi dinler, bir yandan toplumların beslenme alışkanlıklarını belirlerken diğer yandan da bazı yiyeceklere ve sofralara imgesel anlam ekleyerek insanların bu öğeler hakkındaki kavrayışlarının çerçevesini çizmektedir. Her dinde olduğu gibi Musevilikte de yemek dinin vazgeçilmez bir unsurudur. Eski Ahit’te, birlikte yenen yemekler, şölenler, mucizevi bir şekilde beliren ve çoğaltılan yiyecekler, kişiyi felakete sürükleyen yiyecek öğeleri ve yemek sahneleri geniş yer bulur. Bahsedilen yemek öğelerinin resim sanatındaki görsel yansımalarını çözümlemeyi amaçlayan bu çalışma, incelemesini yaparken kutsal metinlerden, sanat tarihinden, yiyeceğin tarihçesi ve öneminden, ressamın yaşam hikayesinden, inanışlardan, geleneklerden vb. pek çok alandan derlediği bilgilerden yararlanmıştır. Bu kapsamda ‘İlk Günah’ miti üzerinden yasak meyve ile değerlendirmelerine başlayan bu çalışma, sırasıyla ‘Belşazar’ın Şöleni’, ‘Abşalom’un Şöleni’, ‘Manna Toplanması’, İbrahim’in Konukseverliği’ ve ‘Şimşon’un Evlenmesi’ konulu meselleri incelemiştir. Çalışmanın ortaya koyduğu saptamalar ise Musevi inancında yasak edilen yiyecekleri yemenin itaatsizlik ve günahkarlıkla ilişkilendirildiği, yiyeceklerin ölçülü yenmesi gerektiği ve bazı yemek öğelerinin Tanrı ile birey arasındaki manevi bağın simgesi olduğu yönündedir.Anahtar Kelimeler
Musevilik, Eski Ahit, Yemek, Resim Sanatı, Sembolizm

Abstract

This study examines the imaginary reflections of some food scenes in the art of painting which are symbolic of Judaism, one of the three divine religions. As its is known, religions determine the framework of people’s understanding of food and dining scenes through adding symbolic meaning to these items while determining the eating habits of societies. Likely in every religion, food is an indispensable element of Judaism. There are plenty of food some miraculous some drift human into disasters, feasting scenes in the Old Testament. This study which aims to analyze the visual reflections of the selected food items, derives benefit from sacred texts, history of food and art, painter’s life story, beliefs, traditions etc. while making its interpretations. In this context, this study starts with the evaluation of 'Original Sin' myth, and continues with ‘Belshazzar’s Feast’, ‘The Feast of Absalom’, ‘The Gathering of the Manna’, ‘Abraham’s Hospitality’ and ‘Samson’s Marriage’. The findings of the study suggest that eating food that is prohibited in Jewish beliefs is associated with disobedience and sinfulness, that food must be eaten modestly, and that some of the food items are symbolic of the spiritual bond between God and the individual.Keywords
Judaism, Old Testament, Food, Art of Painting, Symbolism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri