Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK HALK MÜZİĞİNDE ESER ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMALARI
(STUDIES OF WORKS IN TURKISH FOLK MUSIC )

Yazar : Hamit ÖNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 22
Sayfa : 4262-4271
205    312


Özet

Çözümleme uygulamalarının temeli olan analitik yöntem, genelde felsefenin yöntemidir ve çağdaş eğitim bu yöntemi kullanmaktadır. Çözümleme, genel olarak herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayırmak yoluyla; yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemidir. Müzik alanında çözümleme ise, üretilmiş bir eserin üzerinde, eserin anlatmak istediklerini en küçük unsurlarını dahi atlamadan inceleme çalışmasıdır. Bu süreçte; eserin çalgısal ya da sözel olmasına bağlı bazı farklı yaklaşımlar olsa da genel olarak; makam, usul, form, çalgı, beste, söz, dil özellikleri ve kültür malzemeleri konuları değerlendirilir. Ancak bu şekilde bir müzik eserinin müziksel ve türsel özellikleri ile edebi yapısı hakkında detaylı bir bilgiye sahip olunabilir. Bu çalışmada, Türk halk müziği ile ilgili yapılan ve çözümlemeye dayalı çalışmalar incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Türk Halk Müziği, Eser, Çözümleme, Makam

Abstract

The analytical method, which is the basis of analysis practices, is usually the method of philosophy and contemporary education uses this method. The analysis usually helps to separate the constituent parts of any subject or object. Analysis in the field of music is the study of what they want to tell without skipping even the smallest elements of the work. In this process, some different approaches arise depending on whether the work is instrumental or verbal. The subjects of the work are: makam, method, form, instrument, composition, lyrics, language characteristics and cultural materials. In this way, detailed knowledge of the musical and literary characteristics of a musical work can be obtained. In this study, studies related to Turkish folk music and analysis were studied.Keywords
Turkish Folk Music, Works, Analysis, Makam.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri