Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL SEKTÖR ÇAY İMALATÇI FİRMALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARININ MARKET MARKALI ÇAY SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ARAŞTIRMA
(A STRATEGIC STUDY ON THE EFFECT OF MARKETED TEA SALES ON THE MARKETING COMMUNICATION PRACTICES OF THE PRIVATE SECTOR TEA MANUFACTURERS )

Yazar : Köksal KASAPOĞLU  & İhsan GÜLAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 22
Sayfa : 3707-3717
60    34


Özet

Türkiye 2016 yılı verilerine göre dünyanın en büyük beşinci büyük çay üreticisi ülkedir. Çay Türk halkının milli içeceğidir ve kişi başı çay tüketimi esasına göre Türkiye üç kilogram ile dünyanın kişi başı en çok çay tüketen ülkesidir. Türk Çay sektöründe 1984 yılına kadar devlet tekeli ve bir İktisadi Devlet Teşekkülü (IDT) olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) aracılığıyla sürdürülen çay üretimi ve pazarlaması, bu yılda çıkarılan bir yasa ile özel sektörün de üretim ve satış faaliyetine açılmıştır. 2016 yılı itibariyle ÇAYKUR’un dışında 205 özel sektör çay firması sektörde faaliyet göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek artan oranda pazarda pay alan market markalı ürünler (PL) çay piyasasında da giderek artmaya başlamıştır.

Bu çalışmada 205 özel sektör çay imalatçısı firma evren kabul edilerek bu firmaların neden market markalı çay satışı yapan firmalara çay satışı yaptıkları, tatbik edilen ankete verdikleri cevapların analizi yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ürettiği çayı kendi markası ile paketli çay yapıp satan firmaların, market markalı ürün satan firmalara çok daha az miktarda dökme çay sattıkları, ürettikleri çaydan kendi paketli çay markasına fazla miktarda dökme çay kullanmayarak daha çok paketsiz çay satan firmalara çay satış oranları daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu da firmaların kendi markalarına yatırım yapmalarının market markalı çay üretme, satma ve Pazar payının büyümesini önleyici sonuç vereceğini ortaya koymaktadır. Yapılan bu araştırma ile özel sektör çay imalatçı firmalar için markanın önemi, pazarlama iletişimin önemi ve market markalı çay satışlarının artmasında özel sektör çay imalatçısı firmalarının pazarlama iletişiminin gereklerini yerine getirmelerinin ilişkisi ve katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın sonuçlarının özel sektör çay imalatçı firmalarının marka faaliyetleri, pazarlama iletişim faaliyetleri ve market markalı çay ürünü pazar payındaki değişimler konusunda sektörde çay üreten, pazarlayan kuruluşlara ve konuyla ilgilenen araştırmacılara katkı sağlayacağı umulmuştur.Anahtar Kelimeler
Türk Çay Sektörü, Market Markası, Market Markalı Çay, 4P, Pazarlama İletişimi

Abstract

Turkey is the fifth largest country in the world's largest tea producer, according to data of 2016. Tea is the national drink of Turkish people and per capita tea consumption in the world with three kilograms per person on the basis of Turkey is the most tea consuming countries. Tea production and marketing continued through the Çaykur (Çaykur) General Directorate of Tea Enterprises (IDT), which was state-owned until 1984, in the Turkish Tea sector, has been opened to production and sales activities in the private sector with a law enacted this year. As of 2016, 205 private sector tea companies are operating in the sector besides ÇAYKUR. Increasingly in the world and our country, market-branded products (PL), which share a growing share of the market, have also started to increase in the tea market.

In this study, 205 private sector tea makers were accepted as the universe and they tried to explain why they were selling tea to the companies that sold the branded tea, by analyzing the answers they gave to the applied questionnaire. It is understood that the companies that sell tea made with their own brand sell tea with much less amount of tea, which sells branded products, and that the teas that they produce do not use poured tea in their packed tea brand more than tea. This suggests that companies investing in their own brands will prevent market-branded tea production, sales and market share growth. With this research, it was tried to reveal the relationship and contribution of the private sector tea makers for the importance of marketing, the importance of marketing communication and the increase of market-branded tea sales in fulfilling the marketing communication needs of private sector tea makers. As a result, it is hoped that the results of this study will contribute to tea industry, market makers and researchers interested in the subject in relation to brand activities of private sector tea manufacturers, marketing communication activities and changes in market share of market branded tea products.Keywords
Turkish Tea Sector, Market Brand, Market Branded Tea, 4P, Marketing Communication

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri