Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kayırmacılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Lise Öğretmenleri Üzerine Bir Alan Araştırması
(Relatıonshıp Between Favoritism And Organızatıonal Cınısm: A Fıeld Research On Hıgh School Teachers )

Yazar : Necmettin GÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 22-31
2771    1762


Özet

Çalışmanın amacı, kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Khramanmaraş bölgesinde bulunan lise öğretmenleri örneklem olarak seçilmiştir. Hazırlanan anket formu 340 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada, Erdem ve Meriç (2011) tarafından geliştirilen kayırmacılık ölçeği ve Brandes (1997) tarafından oluşturulan örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonucunda kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kayırmacılık, Sinizm, Örgütsel Sinizm.

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between favoritism and organizational cynicism. In this direction, high school teachers in Kahramanmaraş region were chosen as the sample. The prepared questionnaire was applied to 340 teachers. In the research, favoritism scale developed by Erdem and Meriç (2011) and organizational cynicism scale developed by Brandes (1997) was used. As a result of the analysis, it was found that there is a positive relationship between favoritism and organizational cynicism.Keywords
Favoritism, Cynicism, Organizational Cynicism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri