Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON ORGANIZATIONAL SILENCE: A RESEARCH ON UNIVERSITY ADMINISTRATIVE STAFF )

Yazar : Hasan TUTAR  ; Emre ORUÇ & Önder GÜRSEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 3539-3546
346    182


Özet

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sermayenin örgütsel sessizliğe etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla çalışma Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan ve farklı kademelerde görev yapan 91 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Avey, Avolio ve Luthans (2011)’ tarafından geliştirilen ve Oruç (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formu (PSÖ-12)” ve Van Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen ve Şehitoğlu ve Zehir (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkiler korelâsyon ve regresyon analizleri ile belirlenirken, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması esnasında yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre psikolojik sermayenin kabullenici sessizli negatif yönde, savunma amaçlı sessizliği ve örgüt yararına sessizliği pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Psikolojik sermaye, Örgütsel sessizlik, Kabul edilen sessizlik, Savunma amaçlı sessizlik, Örgüt yararına sessizlik

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the psychological capital has an effect on organizational silence. For this purpose, the study was carried out on 91 administrative staff working at a university operating in Marmara Region and working at different levels. The data of the study was developed by Avey, Avolio and Luthans (2011), developed by Van Dyne, Ang and Botero (2003), "Short Form of Psychological Capital Scale (PSO-12)" adapted to Turkish by Oruç (2018) It was collected by the "Organizational Silence Scale" adapted to Turkish by poison (2010). Structural equality model was used to validate the scales belonging to variables while correlations and effects between variables were determined by correlation and regression analyzes in the study. According to the findings, the psychological capital has reached the result that the accepting silent negatively affects the silence for defensive purposes and the ProSocial silence of the organization positively.Keywords
Psychological capital, Organizational silence, Accepted silence, Defensive silence, ProSocial silence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri