Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRSAL TURİZM GİRİŞİMLERİNİN BÜROKRATİK VE FİNANSMAN ENGELLERİ
(BUREAUCRATIC AND FINANCING BARRIERS OF RURAL TOURISM ENTERPRISES )

Yazar : Doğan KUTUKIZ  ; Saim ASLAN & Suat AKYÜREK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 3501-3510
297    181


Özet

Doğal yaşam, kültürel zenginlikler, çeşitli etkinlikler, organik üretimler gibi unsurlar kırsal bölgelere olan turizm talebini artırmaktadır. Meydana gelen bu talebi karşılamak için de küçük ölçekli kırsal turizm işletmeleri kurulmakta ve bu işletmeler kırsal alanların gelişmesi ve kalkınması açısından oldukça önem arz etmektedirler. Kırsal turizm girişimleri kuruluş aşamasında bazı sorunlarla karşı karşıya gelmekte ve bu sorunların başında bürokratik engeller ve finansman gelmektedir. Birçok girişim kuruluş döneminde ve diğer dönemlerde karşılaştığı bürokratik engelleri aşamadığı ve ihtiyacı olan finansman kaynağına ulaşamadığı için başarısız olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kırsal bölgelerdeki turistik girişimlerin kuruluşunda ne tür bürokratik engellerin olduğu ve bunların nasıl aşıldığının yanı sıra bu işletmelerin ne tür finansman kaynağı kullanma seçeneklerinin olduğu, ne tür finansman kaynağı kullanıldığı ve bu finansman seçeneklerinin avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunun tespit edilmesidir. Araştırma, kırsal turizme hizmet veren işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Fethiye bölgesinde gerçekleştirilmiştir ve araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir.



Anahtar Kelimeler
Turizm, Kırsal Turizm, Girişimcilik, Finans.

Abstract

Factors such as natural life, cultural riches, various activities, organic productions in rural areas increase tourism demand for rural areas. In order to meet this demand coming from the square, small-scale rural tourism enterprises unique to the region are opened. Bureaucratic obstacles and financing are among the most important problems of rural tourism initiatives that are very important in the development and development of rural areas. Many enterprises fail because they cannot overcome the bureaucratic obstacles that they face during the establishment period and other periods and cannot reach the financing source that they need. The purpose of this study is to determine what kind of bureaucratic obstacles are in the establishment of tourist enterprises in rural areas and how they are overcome, as well as what types of financing sources they use, what type of financing source is used, and what are the advantages and disadvantages of these financing options. The research was carried out in the Fethiye region, where rural tourism services are concentrated, and semi-structured interviews were conducted.



Keywords
Tourism, Rural Tourism, Entrepreneurship, Finance.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı Yayındadır



Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri