Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI, ALTYAPI VE KENTSEL YAPILAŞMA SORUNLARI
(INFRASTRUCTURE WORKS, CITY PLANNING AND URBANIZATION PRACTICES IN TURKEY )

Yazar : Ahmet Ferda SEYMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 3479-3490
175    102


Özet

Araştırma, Cumhuriyet dönemi ile yeni bir başlangıç yapan Türkiye’nin Osmanlı döneminden şehircilik ve imar konusunda nasıl bir yapılanma devir aldığını. Yeni kurulan ülkenin, toplumunu oluşturan sınıfların savaş sonrası sosyal gelişimine uygun bir düzen içerisinde nasıl uygulandığının incelenmesini amaçlamaktadır. Mukayese olarak Sanayi devrimini gerçekleştirmiş, Rönesans ve aydınlanma dönemini yaşamış olan İngiltere ile karşılaştırılıp Kentleşme, Kentlileşme ve medeniyetleşme ilişkisi incelemeye alınmıştır. Diğer taraftan sanayi devrimi sonrası ve 1800’lü yılların ortasından sonra gerek Avrupa ve gerekse Amerika’da ortaya çıkan Kentleşme ekollerinin Osmanlı ve Yeni Cumhuriyeti nasıl etkilediği, Tanzimatla beraber yüzünü Batı’ya dönen imparatorlukta özellikle Avrupa ve Amerrika’da kentleşme konusununun öncüleri olan Weber, Comte, Durheim, Marks, Lefevbre’, Simmel ve Chicago Okulu öğrencileri Park, Wirth’in inceleme alanı olan Ekolojik ve Sosyopsikolojik ekolün görüşleri yeni Cumhuryet aydınlarını nasıl etkilediğini anlamak amaçlıdır.Anahtar Kelimeler
Köy, Şehircilik, Kentleşme, Kentlileşme, Toplumsal sınıflar, Belediyecilik.

Abstract

The research will review relevant literature to understand the conditions of city planning and urbanization works during the late Ottoman era and its transformation to the newly formed Turkish Republic. The formation of relevant institutions within the new government and public authorities concerning city planning and design will also be studied. The research will continue to compare the development of urbanization in England for effectively manifesting the Industrial Revolution, the renaissance, economic and social independence by achieving one of the highest income per capita in the world. The study will further investigate western urbanization implementations and seek for correlations between the works of western societies and the Turkish deployments.Keywords
Urbanization. Social classes, City planning, Urban renewal.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri