Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE YER ALAN KIRŞEHİR SECCADE HALILARININ RENK, MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(A STUDY OF THE COLORS, MOTIFS AND COMPOSITIONS OF THE KIRŞEHİR PRAYER RUGS PRESERVED IN THE MUSEUM OF THE ŞEYH ŞABAN-I VELİ FOUNDATION )

Yazar : Hande AYŞEGÜL ÖZDEMİR  & H. Feriha AKPINARLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 3081-3093
122    84


Özet

Bu araştırmada, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Eserleri Müzesi envanterine kayıtlı Kırşehir yöresine ait seccade halılarının teknik, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin tespit edilmesi ve literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış ve örneklem olarak müze teşhir salonunda bulunan 24 adet Kırşehir seccade halısı üzerinde çalışılmıştır. Halıların boyut, teknik, motif, kompozisyon özellikleri belirlenerek fotoğrafları çekilmiş ve bilgi formları hazırlanmıştır. Hazırlanan bilgi formları değerlendirilerek tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; Müzedeki Kırşehir halı seccadeleri 19. – 20. yüzyıllara tarihlendirilmiş, yün iplik malzeme ve Türk düğüm tekniği ile dokunmuştur. Seccadelerin genel kompozisyonu tek yönlü mihraplıdır. Halılarda en çok beyaz renk, hem zemin hemde desen rengi olarak kullanılmıştır. Geometrik, sembolik, bitkisel, nesneli ve hayvansal bezeme türlerinden toplam 51 adet motif tespit edilmiştir. Türk kültürünün en güzel örneklerini yansıtan Kırşehir seccade halılarının koruma altına alınarak Şeyh Şabanı Veli Vakıf Eserleri Müzesinde bulunması ülke kültürü açısından önemlidir.Anahtar Kelimeler
Halı, motif, kompozisyon, seccade

Abstract

The aim of this study is to specify and to document the characteristics of the Kırşehir prayer rugs that are registered in the inventory of the Museum of the Şeyh Şaban-ı Veli Foundation. It focuses on their techniques, colors, motifs and compositions. The study was carried out using the screening method. Its sample included the 24 prayer rugs that are on display in the museum’s showroom. The dimensions, techniques, motifs and compositions of the rugs were specified. They were photographed, and information forms were prepared. Tables were formed and interpreted based on the assessment of the information forms. The findings indicated that the prayer rugs date to the nineteenth and twentieth centuries. Woolen thread and the Turkish knot were used in the weaving process. With regard to the rugs' composition, the mihrabs were positioned in single direction. The color white was commonly used both in the rugs' backgrounds and the motifs. Their motifs included 51 different types in five categories: geometric, symbolic, floral, objects and animals. Kırşehir prayer rugs are the most beautiful examples of Turkish culture, and their conservation in the Museum of the Şeyh Şaban-ı Veli Foundation is very important for the preservation of Turkey’s culture.Keywords
motifs, compositions, prayer rugs

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri